« Heb 8:10 List do Hebrajczyków 8:11 Heb 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie będzie uczyć żaden bliźniego swego, i żaden brata swego mówiąc: Znaj Pana, gdyż wszytcy poznają mię, od małego z nich aż do wielkiego z nich.
2.WUJEK.1923I nie będzie uczył każdy bliźniego swego i każdy brata swego, mówiąc: Poznaj Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od mniejszego aż do większego z nich.
3.RAKOW.NTI nie będą uczyć każdy bliźniego swego, i każdy brata swego, mówiąc: Poznaj Pana; abowiem wszyscy poznają mię od małego z nich, aż do wielkiego z nich.
4.GDAŃSKA.1881I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich.
5.GDAŃSKA.2017I nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich.
6.JACZEWSKIZa czasów tego nowego przymierza jedni od drugich uczyć się nie będą znajomości mnie, bo dla wszystkich znanym zostanę.
7.SYMONa żaden nie będzie już uczył bliźniego swego, ani żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana: gdyż wszyscy mię znać będą od najmniejszego do największego:
8.MARIAWICIi nie będzie nikt uczył bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana, – bo wszyscy Mię poznają, od najmniejszego aż do największego,
9.DĄBR.WUL.1973A nikt nie będzie uczył bliźniego swego i nikt brata swego mówiąc: Poznaj Pana. Bo wszyscy znać mię będą, od najmniejszego aż do największego z nich.
10.DĄBR.GR.1961A nikt nie będzie uczył ziomka swego i nikt brata swego, mówiąc: Poznaj Pana. Bo wszyscy znać mię będą, od najmniejszego aż do największego z nich.
11.TYSIĄCL.WYD5I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego.
12.BRYTYJKAI nikt nie będzie uczył swego ziomka Ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, Bo wszyscy mnie znać będą Od najmniejszego aż do największego z nich.
13.POZNAŃSKANikt już nie będzie pouczał swojego rodaka ani swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Albowiem wszyscy będą mnie znali, od najmłodszego do najstarszego.
14.WARSZ.PRASKAI nikt już nie będzie pouczał swego rodaka ani nie będzie mówił do brata swego: Poznaj Pana. Wszyscy bowiem – od najmniejszego do największego – będą Mnie znać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt nie będzie też przekonywał swego bliskiego, czy swego brata, mówiąc: Poznaj Pana; gdyż wszyscy mnie poznają; od małego z nich, aż do dużego z nich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt nie będzie uczył swojego rodaka ani swojego brata, mówiąc: Poznaj Pana - ponieważ wszyscy oni znać Mnie będą, od najmniejszego do największego,
17.TOR.PRZ.I nikt nie będzie uczył swojego bliźniego, i nikt swojego brata, mówiąc: Poznaj Pana; wszyscy bowiem mnie poznają, od najmniejszego z nich, aż do największego z nich.