« Heb 8:11 List do Hebrajczyków 8:12 Heb 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że miłościw będę nieprawościam ich, i grzechom ich, a bez zakonności ich nie wspomnię więcej.
2.WUJEK.1923Albowiem będę miłościw nieprawościom ich i grzechów ich już nie wspomnę.
3.RAKOW.NTIż miłościw będę niesprawiedliwościami ich, i grzechom ich; a nieprawości ich nie wspomionę więcej.
4.GDAŃSKA.1881Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej.
5.GDAŃSKA.2017Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę.
6.JACZEWSKIPrzebaczę im grzechy ich, i o nich więcej nie wspomnę.
7.SYMONalbowiem będę miłościw nieprawościom ich, i grzechów ich pamiętać już więcej nie będę".
8.MARIAWICIponieważ będę litościwy nieprawościom ich i grzechów ich już więcej nie będę pamiętał.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem będę miłościw nieprawościom ich, a grzechów ich już pamiętać nie będę.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem będę miłościw nieprawościom ich, a grzechów ich już pamiętać nie będę.
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością, a na ich grzechy więcej już nie wspomnę.
12.BRYTYJKAGdyż łaskawy będę na nieprawości ich, A grzechów ich nie wspomnę więcej.
13.POZNAŃSKABędę wyrozumiały dla ich wykroczeń i nie będę pamiętał ich grzechów".
14.WARSZ.PRASKAWybaczę im ich nieprawości i nie będę już więcej wspominał ich grzechów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem będę łaskawy dla ich niesprawiedliwości, a ich grzechów oraz bezprawia nie będę nadto wspominał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż będę miłosierny mimo ich nieprawości i nie wspomnę więcej ich grzechów.
17.TOR.PRZ.Bo miłosierny będę dla ich nieprawości, a ich grzechów i bezprawia nie wspomnę więcej.