« Heb 8:12 List do Hebrajczyków 8:13 Heb 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdzie mówi nowe (przymierze) zwiotszyło pierwsze, to co wiotcho i staro, blisko zniknienia (jest.)
2.WUJEK.1923A gdy mówi: Nowy; pierwszy wiotchym uczynił. A to, co wiotszeje i starzeje się, blizko jest zginienia.
3.RAKOW.NTGdy mówi: Nowe, zwiotszył był pierwsze; a ono co wiotszeje i zstarzeje się, blisko jest zniszczenia.
4.GDAŃSKA.1881A gdy mówi: Nowe, pierwsze czyni wiotchem; a to, co wiotszeje i zestarzeje się, bliskie jest zniszczenia.
5.GDAŃSKA.2017A gdy mówi „nowe”, uznaje pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.
6.JACZEWSKIOtóż, gdy w taki sposób nowe zapowiedziano przymierze, - to tem samem staremu naznaczono koniec. Co się starzeje, - to i zniknąć musi.
7.SYMONGdy tedy mówi nowe, tamto pierwsze uznał za przestarzałe, a to, co wietrzeje i starzeje, bliskie jest, by istnieć przestało.
8.MARIAWICIA gdy mówi: Nowy, – tedy pierwszy uczynił wiotchym. A co wiotszeje i starzeje się, to blizkie jest zginienia.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy mówi: nowe, tamto pierwsze uznał za przestarzałe. A to, co starzeje się i murszeje, bliskie jest śmierci.
10.DĄBR.GR.1961Gdy tedy mówi: nowe, tamto pierwsze uznał za przestarzałe. A to, co starzeje się i murszeje, bliskie jest zaniku.
11.TYSIĄCL.WYD5Skoro zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
12.BRYTYJKAGdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.
13.POZNAŃSKASkoro mówi "nowe", to uważa, że poprzednie się zestarzało; a to, co jest przedawnione i przestarzałe, nadaje się do usunięcia.
14.WARSZ.PRASKAPonieważ mówi [Pan] o nowym [przymierzu], wynika z tego, że pierwsze [przymierze] uznał za przestarzałe. Otóż to, co się już przedawnia i starzeje, niebawem przestanie istnieć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez to, że mówi Nowe, pierwsze uczynił Starym; zaś co jest czynione starym i się starzeje blisko jest zniknięcia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Pan mówi: nowe, pierwsze uznaje za przedawnione. To natomiast, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia.
17.TOR.PRZ.A gdy mówi „nowe”, uznaje pierwsze za przestarzałe; a to, co jest uznane za przestarzałe i traci swoją ważność, bliskie jest zaniku.