« Heb 8:8 List do Hebrajczyków 8:9 Heb 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wedle przymierza które uczyniłem ojcom ich wdzień którego wziąłem je za rękę, wywieść je z ziemie Eiptskiej, gdyż oni nieprzetrwali wprzymierzu mojem, i ja zaniedbałem ich, mówi Pan.
2.WUJEK.1923Nie według Testamentu, którym uczynił ojcom ich w dzień, w którym ujął rękę ich, abym je wywiódł z ziemie Egipskiej; albowiem oni nie wytrwali w moim Testamencie, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan.
3.RAKOW.NTNie według przymierza, którem uczynił z ojcy ich w dzień, w którym uchwycił rękę ich, abym wywiódł je z ziemie Egiptskiej; Abowiem oni nie wytrwali w przymierzu moim, a jam zaniedbał ich, mówi Pan.
4.GDAŃSKA.1881Nie według przymierza, którem uczynił z ojcami ich w dzień, któregom ich ujął za rękę ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej; albowiem oni nie zostali w tem przymierzu mojem, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan.
5.GDAŃSKA.2017Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan.
6.JACZEWSKIPrzymierze to odmiennem będzie od przymierza, jakie zawarłem z Izraelitami po wyprowadzeniu ich z Egiptu, bo oni nie dotrzymali umowy, i ja ich też zaniedbałem.
7.SYMONnie według przymierza, które uczyniłem z ojcami ich, kiedym ujął ich za rękę, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej, bo nie wytrwali oni w przymierzu mojem, przetożem i ja ich opuścił, mówi Pan.
8.MARIAWICInie podług Testamentu, jakim uczynił ojcom ich w on dzień, kiedym ujął ich za rękę, żeby ich wywieść z ziemi Egipskiej; a ponieważ oni nie trwali w Testamencie Moim, przeto i Jam ich też zaniedbał, mówi Pan.
9.DĄBR.WUL.1973nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, bo ci nie wytrwali w przymierzu moim, i dlategom ich opuścił, mówi Pan.
10.DĄBR.GR.1961nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, bo ci nie wytrwali w przymierzu moim i dlategom ich opuścił, mówi Pan.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich domem w dniu, gdy ich wziąłem za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.
12.BRYTYJKANie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami W dniu, gdym ujął ich za rękę, Aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, Przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan.
13.POZNAŃSKANie takie jak Przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy wziąłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w Przymierzu ze mną, i ja zaniedbałem ich, powiada Pan.
14.WARSZ.PRASKABędzie to przymierze inne niż tamto, które zawarłem z ich ojcami; w dniu, kiedy to ująwszy ich za rękę, wyprowadziłem wszystkich z ziemi egipskiej. Ponieważ jednak oni nie wytrwali w moim przymierzu, wobec tego Ja również nie troszczyłem się więcej o nich – mówi Pan.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie na wzór przymierza, które sprawiłem dla ich przodków, w dniu przygarnięcia ich do Mnie ręką, by ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. A ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu i ja ich zaniedbałem, mówi Pan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Nie wytrwali oni w moim przymierzu, dlatego Ja także przestałem się o nich troszczyć, mówi Pan.
17.TOR.PRZ.Nie według przymierza, które uczyniłem z ich ojcami, w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej; gdyż oni nie wytrwali w moim przymierzu i ja ich zlekceważyłem, mówi Pan.