« Heb 9:26 List do Hebrajczyków 9:27 Heb 9:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(9:25a) A wedle onego iż założono człowiekowi raz umrzeć, a potym sąd;
2.WUJEK.1923A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
3.RAKOW.NTA jako postanowiono ludziam raz umrzeć, a potem sąd;
4.GDAŃSKA.1881A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd:
5.GDAŃSKA.2017A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;
6.JACZEWSKIA jako ludzi czeka tylko jedna śmierć a po niej sąd:
7.SYMONBo jak ludziom postanowiono jest raz umrzeć, a potem sąd:
8.MARIAWICIA jako jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd będzie,
9.DĄBR.WUL.1973A jako ludziom postanowiono raz umrzeć, a potem sąd,
10.DĄBR.GR.1961A jak ludziom postanowiono raz umrzeć, a potem sąd,
11.TYSIĄCL.WYD5A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd,
12.BRYTYJKAA jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
13.POZNAŃSKAPodobnie jak ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd,
14.WARSZ.PRASKAI podobnie jak człowiekowi postanowiono raz umrzeć, a potem pójść na sąd,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I na wzór jaki jest zarezerwowany dla ludzi raz umierających, a potem sąd.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd,
17.TOR.PRZ.A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd,