« Jak 1:10 List Jakuba 1:11 Jak 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wzeszło słońce zgorącem i posuszyło trawę, i kwiat jej spadł, i ochędostwo oblicza jego zginęło. Tak i bogaty w drogach swych zwiędnie.
2.WUJEK.1923Albowiem weszło słońce z upaleniem i ususzyło trawę, i kwiat jéj opadł, i zginęła śliczność oblicza jego, tak i bogaty w drogach swoich uwiędnie.
3.RAKOW.NTAbowiem wzeszło słońce z gorącością, i ususzyło trawę, i on kwiat jej spadł, i ona śliczność twarzy jego zginęła; tak też bogaty w ścieszkach swoich uwiędnie;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako słońce, kiedy weszło z gorącością, ususzyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęła ona śliczność kształtu jego, tak i bogaty w drogach swoich uwiędnie.
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem wzeszło palące słońce, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęło piękno jego wyglądu, tak też bogaty zmarnieje na swoich drogach.
6.JACZEWSKIwzeszło słońce, rzuciło na roślinę swe gorące promienie, i ta zwarzyła się od nich: opadł jej kwiat, znikła cała jej ozdoba: toż samo w życiu tutejszem i z bogaczem bywa.
7.MARIAWICIWzeszło bowiem słońce z gorącem i ususzyło trawę, i kwiat z niej opadł, i piękność postaci jego zginęła; tak też i bogaty w drogach swoich uwiędnie.
8.DĄBR.WUL.1973Wzeszło bowiem słońce żarzące i spaliło trawę, a kwiat jej opadł; krasa jej wyglądu zginęła — tak i bogacz na drogach swych uwiędnie.
9.DĄBR.GR.1961Wzeszło bowiem słońce żarzące, spaliło trawę, i kwiat jej opadł; zginął jej piękny wygląd – tak i bogacz na drogach swych uwiędnie.
10.TYSIĄCL.WYD5Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę, a kwiat jej opadł i zniknął piękny jej wygląd. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach.
11.BRYTYJKAAlbowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę, i kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu; tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich.
12.POZNAŃSKABo wzeszło słońce a jego żar wypalił trawę; kwiat jej opadł i stracił swój powab. Tak też obrócą się wniwecz przedsięwzięcia bogacza.
13.WARSZ.PRASKAWschodzi rozpalone słońce, wysusza zieleń swym żarem, a wtedy wszelki kwiat więdnie i jego uroda ginie. Tak też przeminie i bogacz z wszystkimi poczynaniami swymi.
14.KALETAWzeszło bowiem słońce z gorącością i ususzyło trawę, a kwiat jej opadł i śliczność kształtu jego zginęła, tak i bogaty w drogach swoich uwiędnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wzeszło słońce wraz z upałem i wysuszyło trawę. Więc opadł jej kwiat oraz przepadła wspaniałość jego wyglądu; tak też zamożny będzie marniał na jego drogach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto wzeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, jej kwiat opadł i piękno przepadło. Podobnie zwiędnie bogaty na drogach swego życia.
17.TOR.PRZ.Albowiem wzeszło palące słońce i wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł, i zginęło piękno jego oblicza; tak i bogaty zwiędnie na swoich drogach.