« Jak 1:11 List Jakuba 1:12 Jak 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Błogi mąż który wytrwa (w) pokuszeniu, iż doświadczonym zostawszy, weźmie wieniec żywota, który obiecał Pan (tym) którzy go miłują.
2.WUJEK.1923Błogosławiony mąż, który zdzierża pokusę; bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy go miłują.
3.RAKOW.NTSzczęśliwy mąż który wytrwa pokusę; Bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan onym którzy go miłują.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
6.JACZEWSKISzczęśliwy, kto przeciwności doznaje, bo kogo one doświadczą, ten otrzyma wieczną nagrodę, którą miłośnikom swoim Bóg przyobiecał.
7.MARIAWICIBłogosławiony mąż, który cierpliwie znosi pokusy, bo gdy zostanie doświadczony, otrzyma koronę żywota, którą obiecał Bóg tym, którzy Go miłują.
8.DĄBR.WUL.1973Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo utwierdziwszy się otrzyma wieniec żywota, który obiecał Bóg tym, co go miłują.
9.DĄBR.GR.1961Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo gdy się utwierdzi, otrzyma wieniec żywota, który obiecał Bóg tym, co go miłują.
10.TYSIĄCL.WYD5Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
11.BRYTYJKABłogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
12.POZNAŃSKASzczęśliwy ten człowiek, który zwycięży pokusę! Gdy bowiem ostoi się w próbie, otrzyma wieniec życia, jaki Pan obiecał tym, którzy Go miłują.
13.WARSZ.PRASKABłogosławiony człowiek, który nie podda się pokusie. Gdy przetrwa zwycięsko próbę, otrzyma jako wieniec nagrody życie wieczne, przyobiecane tym, którzy miłują Boga.
14.KALETABłogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo [gdy] doświadczony będzie, weźmie koronę żywota, którą obiecał [tym, którzy] miłują go.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Błogosławiony mąż, co znosi doświadczenie, bo kiedy się stanie wypróbowanym otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, co go miłują.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.
17.TOR.PRZ.Błogosławiony mąż, który znosi próbę; który został wypróbowany, gdyż otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy Go miłują.