« Jak 1:12 List Jakuba 1:13 Jak 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żaden kuszony niech niemówi, że mię Bóg kusi. Bo Bóg nie jest kusiciel złych, gdyż ten nie kusi nikogo.
2.WUJEK.1923Żaden, gdy bywa kuszon, niech nie mówi, że od Boga bywa kuszon; albowiem Bóg nie jest kusiciel złych, a sam nikogo nie kusi.
3.RAKOW.NTŻaden gdy bywa kuszon, niech nie mówi: Iż od Boga kuszony bywam; Bo Bóg bez pokusy jest złych rzeczy, a nie kusi sam nikogo.
4.GDAŃSKA.1881Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi: Od Boga kuszony bywam; bo Bóg nie może kuszony być we złem, a sam nikogo nie kusi.
5.GDAŃSKA.2017Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi.
6.JACZEWSKIGdy na kogo nacierają pokusy, ten niech nie mówi, że to Bóg go kusi: Bóg na złego człowieka nie nasyła pokus, on nikogo na pokuszenie nie wwodzi.
7.MARIAWICINiech nikt nie mówi, kto jest kuszony, że od Boga jest kuszony. Albowiem Bóg nie kusi w złych rzeczach; a On Sam nikogo nie kusi.
8.DĄBR.WUL.1973Niech nikt doznając pokusy nie mówi, że przez Boga jest kuszony, albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego i sam nikogo nie kusi.
9.DĄBR.GR.1961Niech nikt, doznając pokusy, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony. Albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego i sam nikogo nie kusi.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi.
11.BRYTYJKANiechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi.
12.POZNAŃSKANiech nikt wśród pokus nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie podlega pokusie do złego, ani też sam nikogo nie kusi.
13.WARSZ.PRASKAKto zaś doznaje pokusy, niech nie twierdzi, że jest kuszony przez Boga. Bóg bowiem ani sam nie podlega pokusie, ani też nie kusi nikogo.
14.KALETAŻaden, [gdy] bywa_kuszony, [niech nie] mówi że: Przez Boga kuszony_bywam, bo Bóg nie_może_kuszony być [we] złem, [nie] kusi też sam nikogo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt doświadczany niech nie mówi: Przez Boga jestem doświadczany; gdyż Bóg jest niepodatny na doświadczenie zła, a sam nikogo nie doświadcza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech nikt, kuszony przez zło, nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza.
17.TOR.PRZ.Niech nikt, gdy jest poddawany pokusie, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; bo Bóg nie jest podatny na kuszenie ze strony zła ani sam nikogo nie kusi;