« Jak 1:16 List Jakuba 1:17 Jak 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki datek dobry, i wszelki dar doskonały, zwierzchu jest, zstępujący od ojca światłości, u którego niemasz przemiany, albo nawrócenia zasłony.
2.WUJEK.1923Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysoka jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego niemasz odmiany, ani zaćmienia przemiany.
3.RAKOW.NTWszelkie danie dobre, i wszelki dar doskonały, z wysoka jest, zstępujący od onego Ojca światłości, u którego niemasz przemiany, abo odwracania zaćmienia.
4.GDAŃSKA.1881Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracającego.
5.GDAŃSKA.2017Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.
6.JACZEWSKIWszystko, co jest dobrem, wszystko, co jest doskonałem, wszystko to mamy z nieba - od Ojca światłości, który się nigdy nie zmienia, który, jako słońce, zawsze jednem światłem jaśnieje.
7.MARIAWICIWszelki datek najlepszy i wszelki dar doskonały jest z wysokości, zstępując od Ojca Światłości, u Którego nie ma odmiany, ani wzajemności zaćmienia.
8.DĄBR.WUL.1973Wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności.
9.DĄBR.GR.1961Każdy dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności.
10.TYSIĄCL.WYD5Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
11.BRYTYJKAWszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
12.POZNAŃSKAKażde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą (do nas) z góry od Ojca światłości, który nie podlega zmianom i kolejnym zaćmieniom.
13.WARSZ.PRASKAWszelkie dobro, przez nas otrzymywane, każdy dar cenny pochodzą z góry od Ojca światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości.
14.KALETAWszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z_góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie ma odmiany, ani na_wstecz_się_wracającego zaćmienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każde szlachetne dawanie i każdy doskonały dar jest z Nieba. Zstępuje od Ojca światłości, u którego wewnątrz nie znajduje się zmiana, zwrot, lub cień.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCałe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany.
17.TOR.PRZ.Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca świateł, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszenia.