« Jak 1:17 List Jakuba 1:18 Jak 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Chcąc porodził nas słowem prawdy, żebychmy byli niejakim początkiem jego stworzenia.
2.WUJEK.1923Dobrowolnie bowiem porodził nas słowem prawdy, żebyśmy byli niejakim początkiem stworzenia jego.
3.RAKOW.NTChcąc, spłodził nas mową prawdy, ku temu żebyśmy byli my pierwasnkami niejakimi jego stworzenia.
4.GDAŃSKA.1881Który, przeto że chciał, porodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy byli niejakiemi pierwiastkami stworzenia jego.
5.GDAŃSKA.2017Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń.
6.JACZEWSKIBóg jedynie, wedle natchnienia swej wolnej woli i mocą swoją, przywołał nas do bytu i postawił nas na czele stworzenia swojego:
7.MARIAWICIZ własnej bowiem Woli porodził nas słowem Prawdy, abyśmy byli niejakim początkiem stworzenia Jego.
8.DĄBR.WUL.1973Bo z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako początkiem stworzenia jego.
9.DĄBR.GR.1961Bo z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako zaczątkiem jego stworzeń.
10.TYSIĄCL.WYD5Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
11.BRYTYJKAGdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.
12.POZNAŃSKAZ własnej woli zrodził nas przez słowo Prawdy, abyśmy byli jakby zaczątkiem Jego stworzeń.
13.WARSZ.PRASKAPowodowany tylko własną wolą powołał nas do istnienia jedynie przez słowo prawdy, pragnąc, byśmy stanowili cząstkę najznakomitszą wśród Jego stworzenia.
14.KALETA[Który, przeto że] chciał, porodził nas słowem prawdy ku [temu, żebyśmy] byli my pierwiastkami niejakimi jego stworzenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy postanowił, zrodził nas słowem prawdy ku temu, byśmy byli pewnymi, pierwszymi owocami Jego stworzeń.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń.
17.TOR.PRZ.Gdy zechciał, zrodził nas Słowem Prawdy, abyśmy byli niejako pierwociną Jego stworzeń.