« Jak 1:1 List Jakuba 1:2 Jak 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(Za) wszelką radość poczytajcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy upadacie.
2.WUJEK.1923Za wszelką radość poczytajcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadniecie.
3.RAKOW.NTZa wszelkie wesele poczytajcie, bracia moi! kiedy w pokusy wpadniecie rozmaite.
4.GDAŃSKA.1881Za największą radość miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie,
5.GDAŃSKA.2017Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;
6.JACZEWSKIZa szczęśliwych miejcie się, bracia moi, gdy was tu różnego rodzaju przeciwności spotykają,
7.MARIAWICIZa wszelką radość (sobie) poczytajcie, bracia moi, to, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie,
8.DĄBR.WUL.1973Bracia moi, uważajcie to za wielką radość, gdy wpadniecie w różne pokusy
9.DĄBR.GR.1961Bracia moi, uważajcie to za wielką radość, kiedy wpadniecie w różne pokusy,
10.TYSIĄCL.WYD5Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia.
11.BRYTYJKAPoczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,
12.POZNAŃSKABracia moi, przyjmujcie z pełną radością rozmaite doświadczenia, przez które przechodzicie,
13.WARSZ.PRASKAZa powód do radości, bracia, poczytujcie sobie również doświadczenia, które na was spadają.
14.KALETA[Za] całą radość miejcie, bracia moi, gdy [w] pokusy wpadacie rozmaite,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważajcie za pełną radość, moi bracia, gdy wpadniecie w różnorodne doświadczenia,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDrodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom.
17.TOR.PRZ.Uznaliście, bracia moi, za pełną radość, gdy wpadliście w rozmaite doświadczenia,