« Jak 1:21 List Jakuba 1:22 Jak 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bądźcie lepak sprawcami słowa, a nie tylko słuchaczmi, zwodzący sami siebie.
2.WUJEK.1923A bądźcie czynicielmi słowa, a nie słuchaczmi tylko, oszukiwającymi samych siebie.
3.RAKOW.NTA bądźcie czynicielmi mowy, a nie tylko słuchaczmi, oszukawającymi samych siebie.
4.GDAŃSKA.1881A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie.
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
6.JACZEWSKIBądźcie wykonawcami przykazań, a nie słuchaczami ich tylko, którzy samych siebie oszukują.
7.MARIAWICIBądźcież tedy czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, sami siebie oszukując.
8.DĄBR.WUL.1973A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
9.DĄBR.GR.1961A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
10.TYSIĄCL.WYD5Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.
11.BRYTYJKAA bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
12.POZNAŃSKAWprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie.
13.WARSZ.PRASKAWprowadzajcie to słowo w czyn, a nie bądźcie jak ci, którzy go słuchają tylko, oszukując samych siebie.
14.KALETABądźcie zaś czynicielami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych_siebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale stawajcie się wykonawcami słowa, a nie jedynie zwodzącymi samych siebie słuchaczami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie także wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
17.TOR.PRZ.A stawajcie się wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.