« Jak 1:22 List Jakuba 1:23 Jak 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż jeśli kto słuchaczem jest słowa, a nie czynicielem, ten podobny będzie mężowi oglądającemu oblicze urody swej wzwierciedle.
2.WUJEK.1923Bo jeźli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten podobny będzie mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciedle;
3.RAKOW.NTPonieważ jeśli kto słuchaczem mowy jest, a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciedle;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle;
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu.
6.JACZEWSKIKto jest tylko słuchaczem przykazania, ale go nie wypełnia: ten jest podobny do człowieka przeglądającego się w zwierciadle:
7.MARIAWICIBo jeśli kto jest słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten będzie podobny mężowi przypatrującemu się przyrodzonemu obliczu swemu w zwierciadle,
8.DĄBR.WUL.1973Bo jeśli kto słucha słowa, a nie wypełnia go, podobny będzie do człowieka przypatrującego się naturalnemu swemu obliczu w zwierciadle,
9.DĄBR.GR.1961Bo jeżeli kto słucha słowa, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka przypatrującego się własnemu obliczu w zwierciadle:
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem ktoś tylko przysłuchuje się słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do męża oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
11.BRYTYJKABo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu;
12.POZNAŃSKAJeśli ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu odbiciu:
13.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem ktoś tylko słucha słowa, a nie wprowadza go w czyn, to jest podobny do człowieka, który ogląda w lustrze swe oblicze:
14.KALETAAlbowiem jeśli ktoś słuchaczem słowa jest a nie czynicielem, ten podobny_jest mężowi przypatrującemu_się obliczu narodzenia swego w zwierciadle;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, ten jest podobny do męża, co ogląda w lustrze swoje oblicze urodzenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchacz Słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze.
17.TOR.PRZ.Albowiem jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, ten podobny jest do człowieka, który przygląda się w zwierciadle swojemu naturalnemu obliczu;