« Jak 1:24 List Jakuba 1:25 Jak 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ktoby wejrzał do zakonu doskonałego który jest swobodny, i wytrwałby, ten nie słuchaczem zapamiętliwym został, ale czynicielem dzieła, ten błogi wsprawie swojej będzie.
2.WUJEK.1923Lecz ktoby pilniéj wejrzał w zakon doskonałéj wolności i wytrwał w nim, nie stawszy się słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławiony będzie w sprawie swojéj.
3.RAKOW.NTLecz kto wglądał w zakon doskonały on, który jest wolności, i wytrwał w nim, ten nie słuchaczem zapamiętywania będąc, ale czynicielem uczynku, ten szczęśliwy w sprawie swej będzie.
4.GDAŃSKA.1881Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim.
5.GDAŃSKA.2017Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
6.JACZEWSKIKto zaś poznał należycie prawo ewangieliczne, i przyjął je do serca tak, że nietylko był jego słuchaczem, ale się stał i wykonawcą jego: ten dopiero za swe sprawy ubłogosławiony zostanie.
7.MARIAWICIAle ten, kto się obejrzy w Zakonie doskonałej wolności i będzie w niej trwał, nie stawszy się zapominającym słuchaczem, ale czynicielem uczynku, ten będzie błogosławiony w uczynku swoim.
8.DĄBR.WUL.1973Kto zaś wniknął we wzniosłe prawo wolności i wytrwał w nim, stał się nie tylko zapominającym słuchaczem, ale wykonawcą dzieła: ten będzie błogosławiony dla czynu swego.
9.DĄBR.GR.1961Kto zaś wniknął we wzniosłe prawo wolności i wytrwał w nim, stał się słuchaczem, który nie zapomina, ale jest wykonawcą dzieła: ten będzie błogosławiony dla czynu swego.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.
11.BRYTYJKAAle kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
12.POZNAŃSKAKto zaś uważnie wniknął w doskonałe Prawo wolności i wytrwał w nim, stając się nie słuchaczem zapominającym, ale wykonawcą dzieła, ten będzie szczęśliwy dzięki swemu postępowaniu!
13.WARSZ.PRASKANatomiast ten, kto starannie rozważa wzniosłe Prawo wolności, usiłując jak najdokładniej wniknąć w jego treść i przy nim wiernie trwać, nie jest już skłonnym zapomnieć o wszystkim słuchaczem [słowa] tylko, lecz także jego wykonawcą. Wypełniając, zaś słowo otrzyma błogosławieństwo.
14.KALETAAle [kto] wejrzałby w zakon doskonały, [ten] wolności, i zostawałby [w nim], nie słuchaczem zapominającym będąc, ale czynicielem uczynku, ten błogosławiony w uczynku swoim będzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ten, co wejrzał w doskonałe Prawo Wolności i pozostał nie będąc słuchaczem zapomnienia, ale wykonawcą czynu ten będzie błogosławiony w swej robocie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła. I w swoim działaniu będzie on szczęśliwy.
17.TOR.PRZ.Ale kto wejrzał w doskonałe Prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem zapominającym, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.