« Jak 1:25 List Jakuba 1:26 Jak 1:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto zda się nabożnym być u was, niewściągając języka swego, ale zwodząc serce swe; tego próżne nabożeństwo.
2.WUJEK.1923A jeźli kto mniema, że jest nabożnym, powściągając języka swego, ale zawodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest.
3.RAKOW.NTJeśli kto zda się nabożnym być między wami, nie powściągając języka swego, ale zawodząc serce swe, tego próżne jest nabożeństwo.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli kto między wami zda się być nabożnym, nie kiełznając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna.
6.JACZEWSKIKto się ma za pobożnego, a jest niewstrzemięźliwy w mowie: ten sam siebie zwodzi, i pobożność jego nic nie warta.
7.MARIAWICIA jeśli kto mniema, że jest pobożnym, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego próżne jest nabożeństwo.
8.DĄBR.WUL.1973A jeśli kto mniema, że jest pobożny nie powściągając języka swego, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest.
9.DĄBR.GR.1961A jeśli kto mniema, że jest pobożny, nie powściągając swego języka, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.
11.BRYTYJKAJeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.
12.POZNAŃSKAJeżeli ktoś uważa się za człowieka pobożnego, ale - zwodząc swe serce - nie panuje nad swoim językiem, to jego pobożność jest bezwartościowa.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, lecz, oszukując siebie samego, nie panuje nad własnym językiem, to żadna też jest jego pobożność.
14.KALETAJeśli ktoś zda_się nabożnym być, nie kiełznając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego próżne [jest] nabożeństwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś między wami uważa, że służy Bogu, a nie powściąga swego języka zwodząc swoje serce tego służba jest bezużyteczna.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, lecz nie powściąga swego języka, to oszukuje swoje serce i jego bogobojność pozbawiona jest treści.
17.TOR.PRZ.Jeśli ktoś pośród was uważa, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest próżna.