« Jak 1:26 List Jakuba 1:27 Jak 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nabożeństwo czyste i niezmazane u Boga i ojca to jest, nawiedzać sieroty i wdowy w utrapieniu ich, i zachować siebie samego nie splugawionym od świata.
2.WUJEK.1923Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich, a siebie zachować niezmazanym od tego świata.
3.RAKOW.NTNabożeństwo, czyste i niepokalane u Boga i Ojca, to jest: doglądać sierot i wdów w ucisku ich, i bez zmazy siebie samego zachować od świata.
4.GDAŃSKA.1881Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata.
5.GDAŃSKA.2017Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.
6.JACZEWSKITen jest prawdziwie pobożny, ten może się mieć za świętego przed Bogiem i Ojcem: kto niesie pociechę sierotom i wdowom w ich utrapieniach, i kto tu nieskalane życie prowadzi.
7.MARIAWICIPobożność czysta i niepokalana u Boga i Ojca ta jest: nawiedzać sieroty i wdowy w ich uciskach, a siebie samego strzedz niepokalanym od tego świata.
8.DĄBR.WUL.1973Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot i wdów w utrapieniach ich i strzeżenie samego siebie od zmazy tego świata.
9.DĄBR.GR.1961Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzać sieroty i wdowy w ich utrapieniach oraz strzec samego siebie od zmazy tego świata.
10.TYSIĄCL.WYD5Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata.
11.BRYTYJKACzystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.
12.POZNAŃSKASzczera i nieskazitelna wobec Boga i Ojca pobożność - to troska o sieroty i wdowy w ich niedoli, niewinność i wolność od (wpływów tego) świata.
13.WARSZ.PRASKAPobożność prawdziwa, nie budząca zastrzeżeń u Boga Ojca, polega na tym, by śpieszyć z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniach i by nie poddawać się złym wpływom tego świata.
14.KALETANabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich, niepokalanym samego_siebie zachować od świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to jest służba czysta i nieskalana przy Bogu Ojcu: Zatroszczyć się o osamotnionych i wdowy w ich utrapieniu oraz zachowywać samego siebie niesplamionym, z dala od świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzystą i nieskazitelną bogobojnością, w ocenie Boga Ojca, jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec się splamienia ze strony świata.
17.TOR.PRZ.Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku, i strzec siebie samego przed skalaniem przez świat.