« Jak 1:3 List Jakuba 1:4 Jak 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cierpliwość lepak niech niech ma uczynek doskonały, abyście byli doskonali i cali, niwczym niedostateczni.
2.WUJEK.1923A cierpliwość ma doskonały uczynek, abyście byli doskonali i zupełni, którym ni naczem nie schodzi.
3.RAKOW.NTA cierpliwość niech uczynek doskonały ma, żebyście byli doskonali i zupełni, ni wczym nie mając niedostatku.
4.GDAŃSKA.1881A cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczem nie schodziło.
5.GDAŃSKA.2017Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.
6.JACZEWSKIa cierpliwość już jest doskonałością. Bądźcież przeto cierpliwi, abyście byli doskonali, abyście byli pełni łaski Bożej, aby wam na niczem nie zbywało.
7.MARIAWICIA cierpliwość niechaj ma doskonały uczynek, ażebyście byli doskonałymi i zupełnymi, żeby wam niczego nie brakowało.
8.DĄBR.WUL.1973A doniosłym skutkiem wytrwałości jest to, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.
9.DĄBR.GR.1961Wytrwałość zaś niech się okaże w dziele doskonałym, byście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym.
10.TYSIĄCL.WYD5Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu, w niczym nie wykazując braków.
11.BRYTYJKAWytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.
12.POZNAŃSKAWytrwałość zaś niech przejawia się w doskonałym czynie, abyście (sami) byli doskonali, nienaganni, w niczym nie uchybiając.
13.WARSZ.PRASKAWinniście przeto dokładać starań, żeby wasza wytrwałość była jak najpełniejsza; wtedy będziecie rzeczywiście doskonali, nienaganni, wolni od jakichkolwiek niedoskonałości.
14.KALETAA cierpliwość uczynek doskonały niech_ma, żebyście byli doskonali i zupełni, [którym] na niczym [nie] schodziłoby.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wytrwałość niech ma doskonałe działanie, abyście byli dojrzali, nienaruszeni, w niczym nie odczuwając braku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków.
17.TOR.PRZ.A wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli dojrzali i w pełni wyposażeni, w niczym nie odczuwający braków.