« Jak 1:4 List Jakuba 1:5 Jak 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli komu zwas niedostaje mądrości, niech prosi u Boga, który wszytkim prosto dawa, a niewymawia, i dano będzie jemu.
2.WUJEK.1923A jeźli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który obficie wszystkim dawa, a nie wymawia, a będzie mu dana.
3.RAKOW.NTA jeśli któremu z was nie dostawa mądrości, niechże prosi u Boga, który dawa wszytkim po prostu, a nie urąga; a będzie dana jemu.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia; i będzie mu dana.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana.
6.JACZEWSKIGdy kto z was potrzebować będzie mądrości, niech Boga o nią prosi, a otrzyma ją. Bóg wszystkim proszącym chętnie udziela wszystkiego, nie czyniąc żadnej wymówki.
7.MARIAWICIA jeśli komu z was brakuje mądrości, niechajże o nią prosi Boga, Który daje każdemu obficie i nikomu nie wymawia, a będzie mu dana.
8.DĄBR.WUL.1973A jeśli komu zbywa na mądrości, niech prosi Boga, który bez ociągania się daje wszystkim obficie, a otrzyma ją.
9.DĄBR.GR.1961A jeśli komu brak mądrości, niech prosi Boga, który szczerze daje wszystkim, nie wymawiając, a otrzyma ją.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma.
11.BRYTYJKAA jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.
12.POZNAŃSKAJeżeli zaś komu z was brakuje mądrości, niech błaga Boga, który wszystkich chętnie obdarza - niczego nie wypominając - a będzie mu dana.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów.
14.KALETAJeśli zaś komuś [z] was schodzi [na] mądrości, niech_prosi u Boga, [który ją] daje wszystkim szczerze, a nie wymawia, i dana_będzie mu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś z was odczuwa brak mądrości, niech prosi u Boga, który szczerze daje wszystkim i nie łaja a zostanie mu dana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania - i mądrość będzie mu dana.
17.TOR.PRZ.A jeśli ktoś z was odczuwa brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczodrze i bez wyrzutów, a będzie mu dana.