« Jak 1:6 List Jakuba 1:7 Jak 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto niech nierozumie człowiek on, żeby (miał) wziąć co u Pana.
2.WUJEK.1923Przetóż niech on człowiek nie mniema, aby co miał wziąć od Pana.
3.RAKOW.NTPrzetoż niech nie mniema człowiek on, aby miał wziąć co od Pana.
4.GDAŃSKA.1881Bo niechaj nie mniema ten człowiek, aby co miał wziąć od Pana.
5.GDAŃSKA.2017Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana.
6.JACZEWSKIKto się modli bez wiary, ten niech nie myśli nawet, by coś u Boga wyprosił.
7.MARIAWICIPrzeto taki człowiek niechaj nie mniema, żeby miał co otrzymać od Pana.
8.DĄBR.WUL.1973Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma co od Pana.
9.DĄBR.GR.1961Przeto niech taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.
10.TYSIĄCL.WYD5Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana,
11.BRYTYJKAPrzeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma,
12.POZNAŃSKANiech taki człowiek nie sądzi, że cokolwiek otrzyma od Pana:
13.WARSZ.PRASKACzłowiekowi takiemu niech się nawet nie wydaje, że uzyska coś od Pana.
14.KALETABo [niech] nie mniema człowiek ten, aby miał_wziąć od Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ten człowiek niechaj się nie spodziewa, że coś otrzyma od Pana,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKtoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma,
17.TOR.PRZ.Niech taki człowiek nie myśli, że otrzyma coś od Pana;