« Jak 1:8 List Jakuba 1:9 Jak 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz się niech chwali brat pokorny, w wywyszeniu swojem.
2.WUJEK.1923A niech się brat podły chlubi w podwyższeniu swojem,
3.RAKOW.NTA niech się chłubi brat podły w wysokości swojej.
4.GDAŃSKA.1881A niech się chlubi brat niskiego stanu w wywyższeniu swojem,
5.GDAŃSKA.2017Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia;
6.JACZEWSKIKto jest ubogim, ten niech ma to sobie za chlubę, bo ubóstwo wywyższyć go zdoła.
7.MARIAWICIKażdy brat poniżony niech się chlubi w podwyższeniu swojem,
8.DĄBR.WUL.1973Niech brat pokorny chlubi się z wyniesienia swego,
9.DĄBR.GR.1961Niech brat pokorny chlubi się z wyniesienia swego,
10.TYSIĄCL.WYD5Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego,
11.BRYTYJKAA niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego,
12.POZNAŃSKAA brat ubogi niech się chlubi swoim wywyższeniem,
13.WARSZ.PRASKATen, kto jest ubogi wśród braci, niech się chlubi tym, że został wywyższony,
14.KALETANiech_się_chlubi zaś brat niskiego_stanu w wywyższeniu swoim,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś skromny brat niech się chlubi w swojej wielkości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech ubogi brat szczyci się swoim wywyższeniem.
17.TOR.PRZ.A niech uniżony brat chlubi się w swoim wywyższeniu,