« Jak 2:9 List Jakuba 2:10 Jak 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo którykolwiek cały zakon zachowa a upadnie w jednem (roskazaniu), został winnym wszech.
2.WUJEK.1923A ktobykolwiek zachował, wszystek zakon, a w jednymby upadł, stał się winien wszystkiego.
3.RAKOW.NTAbowiem ktobykolwiek cały zakon zachował, a upadłby w jednym, sstał się wszytkiego winien.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ktobykolwiek zachował wszystek zakon, a w jednym by upadł, stał się winien wszystkich przykazań.
5.GDAŃSKA.2017Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich.
6.JACZEWSKIKtoby całe prawo zachował, a w jednymby je punkcie przekroczył; ten stałby się przestępcą całego prawa,
7.MARIAWICIBo ktobykolwiek wszystek Zakon zachował, a upadłby w jednem (przykazaniu), stał się winnym wszystkich.
8.DĄBR.WUL.1973Bo każdy, kto zachowuje cały Zakon, a w jednym wykracza, staje się winnym wszystkiego.
9.DĄBR.GR.1961Bo każdy, kto zachowuje cały Zakon, a w jednym wykracza, staje się winnym wszystkiego.
10.TYSIĄCL.WYD5Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.
11.BRYTYJKAKtokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
12.POZNAŃSKAKto zachowuje całe Prawo, a w jednej rzeczy wykracza, wykracza przeciw całemu (Prawu).
13.WARSZ.PRASKABo jeżeli ktoś stara się zachowywać całe Prawo, lecz łamie z całą świadomością jedno przykazanie, to ponosi odpowiedzialność za sprzeniewierzanie się całemu Prawu.
14.KALETAKtokolwiek bowiem wszystek zakon zachowałby, upadłby zaś w jednym, stał_się wszystkich winien.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ktokolwiek by dochował całe Prawo Mojżesza, a potknął się w jednym, stał się winnym wszystkich przepisów Prawa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu Prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu, i tak byłby winien naruszenia całości.
17.TOR.PRZ.Albowiem ktokolwiek zachowa całe Prawo, a potknie się w jednym, staje się winny wszystkiego.