« Jak 2:11 List Jakuba 2:12 Jak 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak mówcie, i tak czyńcie, jako ci (którzy) przez zakon swobody macie być sądzeni,
2.WUJEK.1923Tak mówcie i tak czyńcie jako ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.
3.RAKOW.NTTak mówcie, i tak czyńcie, jako ci którzy przez zakon wolności macie być sądzeni.
4.GDAŃSKA.1881Tak mówcie i tak czyńcie jako ci, którzy według zakonu wolności macie być sądzeni.
5.GDAŃSKA.2017Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności.
6.JACZEWSKITak mówcie i tak czyńcie, jakoby was zaraz prawo ewangieliczne sądzić miało.
7.MARIAWICITak mówcie i tak czyńcie, jako ci, którzy przez Zakon wolności poczynacie być sądzeni.
8.DĄBR.WUL.1973Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez Zakon wolności.
9.DĄBR.GR.1961Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez Zakon wolności.
10.TYSIĄCL.WYD5Mówcie i czyńcie tak jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności.
11.BRYTYJKATak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.
12.POZNAŃSKATak mówcie i tak postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności.
13.WARSZ.PRASKAPowinniście mówić i czynić tak jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie prawa gwarantującego nam wolność.
14.KALETATak mówcie i tak czyńcie jako [ci, którzy] według zakonu wolności macie być_sądzeni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówcie i tak róbcie, skoro z powodu Prawa Wolności macie być oddzieleni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówcie i postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności.
17.TOR.PRZ.Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności.