« Jak 2:12 List Jakuba 2:13 Jak 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo sąd bez zmiłowania (będzie) nieczyniącemu zmiłowania. I chłubi się zmiłowanie (przeciw) sądu.
2.WUJEK.1923Albowiem sąd bez miłosierdzia temu, który miłosierdzia nie czynił. A miłosierdzie przewyższa sąd.
3.RAKOW.NTSąd bowiem bez miłosierdzia będzie przeciw onemu który nie czynił miłosierdzia; lecz chłubi się miłosierdzie przeciw sądowi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem sąd bez miłosierdzia będzie temu, co nie czynił miłosierdzia; ale miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi.
5.GDAŃSKA.2017Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi.
6.JACZEWSKIWiedźcie o tem, że niemiłosierni bez miłosierdzia sądzeni będą; miłosierni zaś weselem i radością na sądzie wynagrodzeni zostaną.
7.MARIAWICIAlbowiem ten, który nie czynił miłosierdzia, będzie miał sąd bez miłosierdzia. Ale Miłosierdzie przewyższa sąd.
8.DĄBR.WUL.1973Bo tego, który nie czyni miłosierdzia, spotka sąd bez miłosierdzia, a miłosierdzie góruje nad sądem.
9.DĄBR.GR.1961Bo tego, który nie jest miłosierny, spotka sąd bez miłosierdzia, a miłosierdzie góruje nad sądem.
10.TYSIĄCL.WYD5Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia; miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.
11.BRYTYJKANad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem.
12.POZNAŃSKASąd bowiem bez miłosierdzia nad tym, kto nie okazywał miłosierdzia. Miłosierdzie jest ponad sądem.
13.WARSZ.PRASKAA będzie to sąd szczególnie surowy nad tym, który nigdy nie kierował się miłosierdziem, choć ostatecznie miłosierdzie odniesie tryumf nad sądem.
14.KALETAAlbowiem sąd bez_miłosierdzia [będzie temu, co] nie czynił miłosierdzia; chlubi_się miłosierdzie [przeciwko] sądowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem bezlitosna sprawa sądowa dla tego, kto nie wywołał litości; gdyż litość tryumfuje nad sądem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd.
17.TOR.PRZ.Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, kto nie okazał miłosierdzia; a miłosierdzie triumfuje nad sądem.