« Jak 2:15 List Jakuba 2:16 Jak 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A rzekłby im kto zwas: Idźcie wpokoju, zgrzejcie się i nasyćcie się, a nieda im potrzeb cielesnych. Co za pożytek?
2.WUJEK.1923A rzekłby im który z was: Idźcie w pokoju, zgrzejcie się, a nie dalibyście im, czego potrzeba ciału, cóż pomoże?
3.RAKOW.NTI rzekłby im który z was: Idźcie w pokoju, zgrzejcie się i nasyćcie się; a nie dalibyście im rzeczy potrzebnych ciału, cóż tego za pożytek?
4.GDAŃSKA.1881I rzekłby im kto z was: Idźcie w pokoju, ugrzejcie się i najedzcie się, a nie dalibyście im potrzeb ciału należących, cóż to pomoże?
5.GDAŃSKA.2017A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek?
6.JACZEWSKIa ty gdybyś do nich rzekł: Idźcie w pokoju, włóżcie na się ciepłą odzież i nasyccie się strawą, a gdybyś im nie dał tego, czego im trzeba: - czyżby to im na co się zdało?
7.MARIAWICIa rzekłby im kto z was: Idźcie w pokoju, zagrzejcie się i najedzcie się, – alebyście im nie dali tego, co potrzeba ciału, to cóż to pomoże?
8.DĄBR.WUL.1973a ktoś powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie — a nie dalibyście im tego, czego ciało ich potrzebuje, cóż by to pomogło?
9.DĄBR.GR.1961a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało ich potrzebuje – cóżby to pomogło?
10.TYSIĄCL.WYD5a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda?
11.BRYTYJKAA ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje coż to pomoże?
12.POZNAŃSKAa ktoś z was im powie: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie - a nie da im tego, co jest konieczne do życia, to cóż to pomoże?
13.WARSZ.PRASKAa wy im powiecie: Idźcie sobie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie [gdzie indziej ] do syta – lecz sami nie dacie im nic z tego, co konieczne do życia – to na cóż wszystkie wasze słowa?
14.KALETARzekłby zaś im ktoś z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie_się i najedzcie_się, nie dalibyście zaś im potrzeb ciału [należących], cóż [za] pożytek?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a ktoś z was by im powiedział: Idźcie w pokoju, ogrzewajcie się i nakarmcie a nie dalibyście im rzeczy potrzebnych ciału; jaka to pomoc?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle ktoś z was im mówi: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie - nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaką korzyść niosą same słowa?
17.TOR.PRZ.A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie się; i nie dalibyście im tego, co konieczne dla ciała, jaki z tego pożytek?