« Jak 2:16 List Jakuba 2:17 Jak 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak i wiara, jeśli uczynków niema, martwa jest wsobie.
2.WUJEK.1923Także i wiara, jeźliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.
3.RAKOW.NTTakże i wiara, jeśliby uczynków nie miała, martwa jest sama przez się.
4.GDAŃSKA.1881Także i wiara, nie mali uczynków, martwa jest sama w sobie.
5.GDAŃSKA.2017Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
6.JACZEWSKITak też i wiara sama bez uczynków jest martwą.
7.MARIAWICITakże też i wiara, jeśli nie będzie uczynków miała, umarła jest sama w sobie.
8.DĄBR.WUL.1973Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.
9.DĄBR.GR.1961Tak i wiara, gdyby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
11.BRYTYJKATak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
12.POZNAŃSKATak też wiara nie przejawiająca się w czynach martwa jest sama w sobie.
13.WARSZ.PRASKATak tedy wiara, jeżeli nie towarzyszą jej dobre uczynki, martwa jest sama w sobie.
14.KALETATakże i wiara, jeśli nie miałaby uczynków, martwa jest w sobie_samej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak więc wiara jest martwa w sobie, jeżeli nie ma uczynków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka.
17.TOR.PRZ.Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.