« Jak 2:20 List Jakuba 2:21 Jak 2:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abraham ociec nasz nie z uczynkówli usprawiedliwion, przyniozszy Izaaka syna swego na ołtarz?
2.WUJEK.1923Abraham, ojciec nasz, izali nie z uczynków usprawiedliwiony jest, ofiarowawszy Izaaka, syna swego, na ołtarzu?
3.RAKOW.NTAbraam Ociec nasz, izali nie z uczynków usprawiedliwiony jest? ofiarowawszy Izaaka syna swego na ołtarz?
4.GDAŃSKA.1881Abraham, ojciec nasz, izali nie z uczynków usprawiedliwiony jest, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu?
5.GDAŃSKA.2017Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu?
6.JACZEWSKICzyż Abraham nie za to usprawiedliwiony został, że na ołtarzu złożył syna swego?
7.MARIAWICIAbraham, ojciec nasz, izali nie z uczynków został usprawiedliwiony, ofiarując Izaaka, syna swego, na ołtarzu?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż nie dzięki uczynkom dostąpił usprawiedliwienia Abraham, ojciec nasz, ofiarując na ołtarzu syna swego, Izaaka?
9.DĄBR.GR.1961Czyż nie dzięki uczynkom dostąpił usprawiedliwienia Abraham, ojciec nasz, ofiarując na ołtarzu syna swego, Izaaka?
10.TYSIĄCL.WYD5Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?
11.BRYTYJKACzyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?
12.POZNAŃSKACzyż praojciec nasz Abraham nie dzięki uczynkom został usprawiedliwiony, złożywszy syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?
13.WARSZ.PRASKAAbraham, ojciec nasz, czy nie dla uczynków został uznany za sprawiedliwego? Czy nie dlatego, że złożył na ołtarzu ofiarnym swego syna Izaaka?
14.KALETAAbraham, ojciec nasz, [izali] nie z uczynków usprawiedliwiony_jest, [gdy] ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż Abraham, nasz praojciec, nie został uznany za sprawiedliwego gdy ofiarował na ołtarzu swojego syna Izaaka?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki uczynkom?
17.TOR.PRZ.2023Abraham, ojciec nasz, czy nie został uznany za sprawiedliwego z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu?