« Jak 2:21 List Jakuba 2:22 Jak 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Baczysz że wiara pospołu pomaga uczynkom jego, a z uczynków wiara się wykonała?
2.WUJEK.1923Widzisz, iż wiara spólnie robiła z uczynkami jego, a z uczynków wiara się wykonała.
3.RAKOW.NTWidzisz iż wiara spólnie robi z uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonałą się stała?
4.GDAŃSKA.1881Widzisz, iż wiara spólnie robiła z uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonała się stała.
5.GDAŃSKA.2017Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała.
6.JACZEWSKIWiara tutaj towarzyszyła jego uczynkom; uczynki tutaj były uwieńczeniem wiary.
7.MARIAWICIWidzisz, że wiara dopomagała mu społem do uczynków jego i z uczynków wiara się dokonała.
8.DĄBR.WUL.1973Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i dzięki uczynkom wiara udoskonaliła się.
9.DĄBR.GR.1961Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i dzięki uczynkom wiara osiągnęła doskonałość.
10.TYSIĄCL.WYD5Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.
11.BRYTYJKAWidzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.
12.POZNAŃSKAWidzisz więc, że wiara współdziała z jego uczynkami i dzięki uczynkom stała się doskonałą.
13.WARSZ.PRASKAChyba nie wątpisz więc, że wiara współdziała z uczynkami Abrahama i dopiero przez owe uczynki stała się w pełni doskonała.
14.KALETAWidzisz, że wiara współdziałała [z] uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonała_się_stała.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Widzisz, że wiara współpracowała z jego czynami i z powodu uczynków, wiara została urzeczywistniona.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą.
17.TOR.PRZ.2023Widzisz, że wiara zaczęła współdziałać z jego uczynkami, a z uczynków wiara została uczyniona doskonałą.