« Jak 2:2 List Jakuba 2:3 Jak 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wejrzelibyście na noszącego odzienie światłe, i rzeklibyście mu: Ty siądź tu poczciwie, a ubogiemu rzeklibyście: Ty tam stój abo siądź tu pod podnoszkiem moim.
2.WUJEK.1923I patrzylibyście na tego, co się odział w świetną szatę, i rzeklibyście mu: Ty siedź tu dobrze! a ubogiemubyście rzekli: Ty stój tam! albo siedź pod podnóżkiem nóg moich,
3.RAKOW.NTI pojźrzelibyście na onego który nosi szatę świetną, i rzeklibyście mu: Ty siedź tu pięknie! a ubogiemu byście rzekli: Ty stój tam, abo siedź tu pod podnóżkiem moim!
4.GDAŃSKA.1881I wejrzelibyście na tego, co ma świetną szatę, a rzeklibyście mu: Ty! siądź sam poczciwie! a ubogiemu byście rzekli: Ty! tam stój, albo siądź tu pod podnóżkiem moim!
5.GDAŃSKA.2017A wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie: Ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka;
6.JACZEWSKIi gdybyście oddali cześć temu, kto ma na sobie świetną odzież, i gdybyście mu powiedzieli: proszę tu siedzieć, a do biednego gdybyście rzekli: stój tu, lub usiądź sobie przy stopniach nóg moich:
7.MARIAWICIa wejrzawszy na tego, który się ubrał w kosztowną szatę, rzeklibyście mu: Siądź ty oto tutaj dobrze; – a ubogiemubyście rzekli: Ty tam stój, albo siądź na podnóżku u nóg moich,
8.DĄBR.WUL.1973i zwrócilibyście uwagę na wspaniale ubranego mówiąc mu: „Ty usiądź tu wygodnie”, a biednemu powiedzielibyście: „Ty stań tam albo usiądź u podnóżka stóp moich”,
9.DĄBR.GR.1961i zwrócilibyście uwagę na wspaniale ubranego, mówiąc mu: „Ty usiądź tu wygodnie”, a biednemu powiedzielibyście: „Ty stań tam albo usiądź u podnóżka stóp moich”,
10.TYSIĄCL.WYD5a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: Ty usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego,
11.BRYTYJKAA wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego,
12.POZNAŃSKAa wy spojrzawszy na ubranego wspaniale powiedzielibyście mu: Siądź tutaj, na pierwszym miejscu! - a biedakowi powiedzielibyście: "Stój tam! albo: Siadaj u mojego podnóżka! -
13.WARSZ.PRASKAJeżeli wy, spojrzawszy naprzód na bogato odzianego powiecie mu: Usiądź sobie tu wygodnie, a potem zwrócicie się do ubogiego ze słowami: Stań sobie tam albo usiądź tu koło moich nóg,
14.KALETAI wejrzelibyście na [tego, co] ma szatę świetną, a rzeklibyście: Ty, siądź tu poczciwie! A ubogiemu rzeklibyście: Ty, stój tam albo siądź tu pod podnóżkiem moim!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a popatrzycie na tego, co nosi lśniącą szatę i mu powiecie: Ty słusznie tutaj siedź; a ubogiemu powiecie: Ty stań tam, albo: Siedź tutaj, poniżej mego podnóżka;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli zwrócilibyście uwagę na tego bogatego i zaproponowali: Usiądź tu sobie wygodnie, a ubogiemu polecili: Ty stań lub usiądź tam przy moim podnóżku,
17.TOR.PRZ.I patrząc na tego, co ma lśniącą szatę, powiedzielibyście do niego: Ty, usiądź tu wygodnie; a ubogiemu powiedzielibyście: Ty, stań tam albo usiądź tu u mojego podnóżka,