« Jak 2:3 List Jakuba 2:4 Jak 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Izali nie rozsądziliście sami między sobą, i zastaliście sędziami myśli złościwych?
2.WUJEK.1923Azaż nie sądzicie sami między sobą i nie staliście się sędziami myśli złościwych?
3.RAKOW.NTI nie rozsądzeni jesteście sami w sobie, a sstaliście się sędźmi myśli złościwych?
4.GDAŃSKA.1881Azażeście już nie uczynili różności między sobą i nie staliście się sędziami myśli złych?
5.GDAŃSKA.2017To czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach?
6.JACZEWSKIczyżbyście postępując tak, nie postąpili sobie jako ludzie światowi; czyżbyście się nie stali sędziami niesprawiedliwymi?
7.MARIAWICI– to izali wtedy nie rozsądzacie sami u siebie i nie staliście się sędziami myśli nieprawych?
8.DĄBR.WUL.1973czyż nie czynicie różnic między sobą i czyż nie staliście się sędziami o złych myślach?
9.DĄBR.GR.1961czyż nie czynicie różnic między sobą i czyż nie stajecie się sędziami myślącymi przewrotnie?
10.TYSIĄCL.WYD5to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
11.BRYTYJKATo czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują?
12.POZNAŃSKAto czyż nie czynilibyście różnic między sobą i nie osądzali niesprawiedliwie?
13.WARSZ.PRASKAto sami powiedzcie: czy nie wprowadzacie [karygodnych] rozróżnień między ludźmi i czy nie występujecie w roli przewrotnych sędziów?
14.KALETA[Azaż] nie uczyniliście_różności między sobą i [nie] staliście_się sędziami myśli złych?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.czy nie zostaliście rozdzieleni między sobą i nie staliście się sędziami niegodziwych opinii?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITto czy nie byłby to osąd? A wy - czy nie stawialibyście siebie w roli sędziów, rozumujących jednak niewłaściwie?
17.TOR.PRZ.To czy nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się niegodziwie rozumującymi sędziami?