« Jak 2:4 List Jakuba 2:5 Jak 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Słuchajcie bracia moi mili. Nie obrałli Bóg ubogich świata tego bogatemi w wierze, i dziedzicmi królestwa, które obiecał (tym) którzy go miłują.
2.WUJEK.1923Słuchajciez, bracia moi najmilsi! Azaż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie bogatymi w wierze, i dziedzicmi królestwa, które Bóg obiecał tym, którzy go miłują?
3.RAKOW.NTSłuchajciesz, bracia moi mili! Azaż Bóg nie obrał ubogich świata tego, którzy są bogatymi w wierze, i dziedzicmi Królestwa, które obiecał onym którzy go miłują?
4.GDAŃSKA.1881Słuchajcie, bracia moi mili! azaż Bóg nie obrał ubogich na tym świecie, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują?
5.GDAŃSKA.2017Posłuchajcie, moi umiłowani bracia: Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują?
6.JACZEWSKISłuchajcie mnie, moi bracia najmilsi! Czyżto nie ubogich tego świata wybrał Bóg, aby im dać bogactwo wiary; aby ich uczynić dziedzicami królestwa, które przyobiecał miłośnikom swoim?
7.MARIAWICIPosłuchajcie, moi mili bracia, izali nie ubogich na tym świecie obrał Bóg, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami tego Królestwa, które obiecał Bóg tym, którzy Go miłują?
8.DĄBR.WUL.1973Słuchajcie, bracia moi najmilsi, czyż Bóg nie wybrał biednych na tym świecie jako bogaczy w wierze i dziedziców królestwa obiecanego przez Boga tym, co go miłują?
9.DĄBR.GR.1961Słuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż Bóg nie wybrał biednych na tym świecie jako bogaczy w wierze i dziedziców Królestwa, które obiecał tym, co go miłują?
10.TYSIĄCL.WYD5Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
11.BRYTYJKAPosłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują?
12.POZNAŃSKASłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż Bóg nie wybrał tych, których świat uważa za biednych, na bogatych w wierze i na dziedziców królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują?
13.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie, bracia moi najmilsi! Czyż Bóg nie wybrał tych, którzy uchodzą za ubogich w oczach ludzi, aby ich uczynić bogatymi w wierze? A swego królestwa czyż nie obiecał tym właśnie, którzy Go miłują?
14.KALETASłuchajcie, bracia moi mili! [Azaż] Bóg nie obrał ubogich [na] świecie, [aby byli] bogatymi w wierze i dziedzicami obietnicy, którą obiecał [tym, którzy] miłują go?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Posłuchajcie, moi umiłowani bracia, czy Bóg nie wybrał sobie ubogich światem, jako bogatych w wierze oraz dziedziców królestwa, jakie obiecał tym, którzy go miłują?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców Królestwa, które obiecał tym, którzy Go pokochali?
17.TOR.PRZ.Słuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze i dziedziców Królestwa, obiecanego tym, którzy Go miłują?