« Jak 2:6 List Jakuba 2:7 Jak 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie cili bluźnią imię dobre którym się wy ozywacie?
2.WUJEK.1923Aza oni nie bluźnią dobrego imienia, które wzywane jest nad wami?
3.RAKOW.NTAzaż oni nie bluźnią onego zacnego imienia którego wzywano nad wami?
4.GDAŃSKA.1881Azaż oni nie bluźnią onego zacnego imienia, które jest wzywane nad wami?
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani?
6.JACZEWSKICzyżto nie oni bluźnią temu dobremu imieniowi, którego wy wyznawcami jesteście?
7.MARIAWICIIzali nie bluźnią tego Imienia dobrego, którem się nazywacie?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż to nie oni bluźnią dobremu imieniu, które wezwano nad wami?
9.DĄBR.GR.1961Czyż to nie oni bluźnią chlubnemu imieniu, które wzywano nad wami?
10.TYSIĄCL.WYD5Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami?
11.BRYTYJKACzy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane?
12.POZNAŃSKACzyż to nie oni bluźnią wzniosłemu Imieniu, którego wzywano nad wami?
13.WARSZ.PRASKACzyż to nie oni ubliżają temu zaszczytnemu imieniu, które wam zostało dane przez samego Boga?
14.KALETA[Azaż] nie oni bluźnią zacne imię, [które] jest_wzywane nad wami?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nie oni spotwarzają szlachetne Imię, które dla was zostało nadane?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie oni bluźnią wspaniałemu imieniu, które zostało nad wami wezwane?
17.TOR.PRZ.Czy nie oni bluźnią pięknemu imieniu, które zostało wezwane nad wami?