« Jak 3:9 List Jakuba 3:10 Jak 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Z tychże ust wychodzi błogosławienie i przeklinanie. Nie trzeba bracia moi żeby to tak było.
2.WUJEK.1923Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przeklęctwo. Nie ma to tak być, bracia moi!
3.RAKOW.NTZ tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przeklęctwo. Nie ma to, bracia moi, tak być!
4.GDAŃSKA.1881Z jednychże ust wychodzi błogosławieństwo i przeklęstwo. Nie tak ma być, bracia moi!
5.GDAŃSKA.2017Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia.
6.JACZEWSKIZ tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i złorzeczenie! Czyż to tak się dziać powinno?
7.MARIAWICIZ tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak nie powinno być, moi bracia.
8.DĄBR.WUL.1973Z tych samych ust pochodzi i błogosławieństwo, i przekleństwo. Nie powinno tak się dziać, bracia moi.
9.DĄBR.GR.1961Z tych samych ust pochodzi i błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak się dziać, bracia moi.
10.TYSIĄCL.WYD5Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi!
11.BRYTYJKAZ tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno.
12.POZNAŃSKAZ tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i złorzeczenie. Nie powinno tak być, bracia moi!
13.WARSZ.PRASKAZ tych samych ust wychodzi więc i błogosławieństwo, i przekleństwo. Otóż tak nie może być, bracia moi!
14.KALETAZ jednych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie ma, bracia moi, to tak być!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie tak to ma być, moi bracia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno.
17.TOR.PRZ.2023Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie może tak być, bracia moi.