« Jak 3:11 List Jakuba 3:12 Jak 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Możeli bracia moi figa oliwy rodzić? Albo wino figi? tak ani żadne źrzódło (niemoże) słonej i słodkiej wody wypuszczać.
2.WUJEK.1923Izali może, bracia moi! figa winne jagody rodzić, albo winna macica figi? Tak ani słona słodkiéj wody uczynić nie może.
3.RAKOW.NTIzali może, bracia moi! figa oliwki rodzić, abo winna macica figi? Także żaden stok słonej i słodkiej nie może uczynić wody.
4.GDAŃSKA.1881Izali może, bracia moi! figowe drzewo przynosić oliwki, albo winna macica figi? Tak żaden zdrój słonej i słodkiej wody oraz nie wydaje.
5.GDAŃSKA.2017Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody.
6.JACZEWSKIBracia moi, czyż figa może rodzić oliwy; albo czyż winna latorośl może wydawać figi? Z żadnego źródła nie może wypływać słodka i gorzka woda zarazem.
7.MARIAWICIIzali może, bracia moi, figa jagody winne rodzić? Albo winny szczep figi? Tak też żaden zdrój nie może wydawać wody słonej i słodkiej.
8.DĄBR.WUL.1973Czyż drzewo figowe, bracia moi, może rodzić winne jagody albo winna latorośl figi? Podobnie też i słone źródło nie wydaje słodkiej wody.
9.DĄBR.GR.1961Czyż drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki, albo winna latorośl figi? Podobnie też i słone źródło nie wydaje słodkiej wody.
10.TYSIĄCL.WYD5Czy może, bracia moi, figowiec rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody.
11.BRYTYJKACzy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody.
12.POZNAŃSKACzyż może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo krzew winny - figi? Tak i słone źródło nie da wody słodkiej.
13.WARSZ.PRASKAPodobnie drzewo figowe, bracia moi, nie może rodzić oliwek, a winna latorośl owoców figi. Również i ze słonego źródła nie płynie słodka woda.
14.KALETAIzali może, bracia moi, figowe_drzewo oliwki przynosić albo winna_macica figi? Tak i słona, słodkiej [nie] wydaje wody.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy figowiec, moi bracia, może wydać oliwki, albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie wydaje słodkiej i słonej wody.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Podobnie gorzkie źródło nie może wydać słodkiej wody.
17.TOR.PRZ.2023Czy może, bracia moi, figowiec wydawać oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody.