« Jak 3:12 List Jakuba 3:13 Jak 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto mądry i ćwiczony u was, niech pokaże zdobrego obcowania uczynki swe, wcichości mądrej.
2.WUJEK.1923Który mądry i ćwiczony między wami? Niech pokaże z dobrego obcowania sprawę swą w cichości mądrości.
3.RAKOW.NTJeśli kto mądry i umiejętny z was? niech pokaże z dobrego obcowania uczynki swe, w cichości i mądrości.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli kto jest mądry i umiejętny między wami? niech pokaże dobrem obcowaniem uczynki swoje w mądrej cichości.
5.GDAŃSKA.2017Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości.
6.JACZEWSKIKto między wami pragnie uchodzić za mądrego i dobrze wychowanego, ten ze wszystkiemi niech będzie w dobrych stosunkach, tego zachowanie się niech cechuje roztropna łagodność;
7.DĄBR.WUL.1973Któż między wami jest mądry i rozsądny? Niechże przez dobre zachowanie czynem pokaże łagodność mądrości.
8.DĄBR.GR.1961Któż między wami jest mądry i rozsądny? Niechże przez dobre zachowanie czynem pokaże łagodność mądrości.
9.TYSIĄCL.WYD5Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą mądrości.
10.BRYTYJKACzy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.
11.POZNAŃSKAKto wśród was jest mądry i rozumny? Niech to pokaże dobrym postępowaniem, swymi czynami dobrymi i mądrymi!
12.WARSZ.PRASKAJeżeli jest wśród was ktoś dostatecznie mądry i doświadczony, niech swoim nienagannym postępowaniem udowodni, że w tym, co czyni, kieruje się zawsze łagodnością i mądrością.
13.KALETAKto [jest] mądry i umiejętny między wami, niech_pokaże dobrym obcowaniem uczynki swoje w cichości mądrości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto jest wśród was mądry i doświadczony? Ten niech w łagodności mądrości przedstawi swoje uczynki ze szlachetnego sposobu życia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKto między wami jest mądry i uczony? Niech dowiedzie tego szlachetnym życiem codziennym, tym, że jego czyny wypływają z łagodności cechującej mądrość.
16.TOR.NOWE.PRZ.Kto jest mądry i rozumny pośród was, niech to pokaże czynami wypływającymi z jego dobrego postępowania w łagodnej mądrości.