« Jak 3:16 List Jakuba 3:17 Jak 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz zwierzchu mądrość naprzód jednak czysta jest, potym spokojna, skromna, powolna, pełna zmiłowania i owoców dobrych, nie osądzająca i nieobłudna.
2.WUJEK.1923Lecz która jest z góry mądrość, najprzód jestci czysta, potem spokojna, skromna, łacna ku namówieniu, przyzwalająca dobrym, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nie szacująca, bez obłudy.
3.RAKOW.NTA ona która jest z wysoka mądrość, naprzódci czysta jest, potym spokojna, skromna, powolna, pełna miłosierdzia, i owoców dobrych, nie sądząca, i nieobłudna.
4.GDAŃSKA.1881Ale mądrość, która jest z góry, najprzódci jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca, i nieobłudna.
5.GDAŃSKA.2017Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.
6.JACZEWSKISkromną jest mądrość, która z nieba pochodzi; ona miłuje spokój, jest cichą, powolną, zgodną, litościwą, użyteczną; nikogo ona nie potępia; nikogo w błąd nie wprowadza.
7.MARIAWICIAle mądrość, która jest z góry, najpierw jest wstydliwa, potem pokój czyniąca, skromna, łatwo dająca się przeprosić, z dobrymi zgodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nieposądzająca i bez obłudy.
8.DĄBR.WUL.1973Ale mądrość, która jest z wysoka, jest przede wszystkim czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, dobrym sprzyjająca, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nie stronnicza i nie obłudna.
9.DĄBR.GR.1961Ale mądrość, która jest z wysoka, jest przede wszystkim czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nie stronnicza i nie obłudna.
10.TYSIĄCL.WYD5Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej - skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.
11.BRYTYJKAAle mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna.
12.POZNAŃSKANatomiast mądrość (pochodząca) z góry jest przede wszystkim skromna, dalej pełna pokoju, pobłażliwa, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, jest stała i szczera.
13.WARSZ.PRASKAMądrość, która pochodzi z góry, jest przede wszystkim czysta, skłonna do zgody, wyrozumiała, uległa, pełna miłosierdzia i dzieł dobrych, wolna zaś od względów ludzkich i wszelkiej obłudy.
14.KALETAAle [ta, która jest] z_góry mądrość, najprzód czysta jest, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca, nieobłudna.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mądrość z góry przede wszystkim jest czysta, potem usposobiona pokojowo, łagodna, uległa, pełna litości oraz szlachetnych owoców, bezstronna i nieobłudna.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna.
17.TOR.PRZ.2023Ale mądrość, która jest z góry, najpierw jest prawdziwie czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.