« Jak 3:1 List Jakuba 3:2 Jak 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo często padamy wszytcy. Jeśli kto wsłowie nie upada, to doskonały mąż, mogąc powściągnąć i wszytko ciało.
2.WUJEK.1923Albowiem w wielu upadamy wszyscy. Jeźli kto w słowie nie upada, ten jest mąż doskonały, który może téż wędzidłem kierować wszystko ciało.
3.RAKOW.NTAbowiem w wielu potykamy się wszyscy: Jeśli się kto w mowie nie potyka, ten jest doskonały mąż, który mocen jest na wodzy mieć i wszytko ciało.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem w wielu upadamy wszyscy; jeźli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać i wszystko ciało.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało.
6.JACZEWSKIMy mamy wiele podniet do grzechu wiodących. Kto mową nie grzeszy, ten już doskonałym jest, ten już całe ciało, jako konia na uzdzie prowadzić może.
7.MARIAWICIAlbowiem w wielu rzeczach wykraczamy wszyscy. Jeśli kto nie wykracza w słowie, ten jest mąż doskonały, który może i całe ciało na wodzy trzymać.
8.DĄBR.WUL.1973Wszyscy bowiem w wielu rzeczach upadamy. Jeśli ktoś w słowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym i może trzymać na wodzy całe ciało.
9.DĄBR.GR.1961Wszyscy bowiem w wielu rzeczach upadamy. Jeśli ktoś w słowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym i może trzymać na wodzy całe ciało.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało.
11.BRYTYJKADopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy.
12.POZNAŃSKAWszyscy bowiem błądzimy w wielu rzeczach. Kto nie grzeszy słowami, ten jest człowiekiem doskonałym, zdolnym też całego siebie trzymać na wodzy.
13.WARSZ.PRASKAWszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, to jest mężem doskonałym i będzie mógł zapanować nad całym swoim ciałem.
14.KALETAW_wielu bowiem upadamy wszyscy; jeśli_ktoś w słowie nie upada, ten [jest] doskonałym mężem, [który] może na_wodzy_trzymać i wszystko ciało.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wszyscy często się potykamy. Jeśli ktoś nie potyka się w słowie, ten jest mężem doskonałym, zdatnym powściągać też całe ciało.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy potykamy się w wielu sprawach, ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało.
17.TOR.PRZ.2023My wszyscy bowiem potykamy się w wielu sprawach; jeśli ktoś w mowie się nie potyka, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może trzymać na wodzy.