« Jak 3:5 List Jakuba 3:6 Jak 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I język ogień (jest) ochędostwo nieprawości. Tak język położon między członkami naszymi, mażąc wszytko ciało, zapalając okrąg narodzenia, i zapalony od gehenny.
2.WUJEK.1923I język jest ogień, powszechność nieprawości. Język postanowiony jest między członkami naszemi, który plugawi wszystko ciało i zapala koło narodzenia naszego, zapalony od piekła.
3.RAKOW.NTI język jest ogień, świat niesprawiedliwości. Takci język postanowiony jest między członkami naszymi, który pokala wszytko ciało, i zapala okrąg urodzenia, a sam zapalony bywa od Gehenny.
4.GDAŃSKA.1881I język jest ogień i świat niesprawiedliwości; takci jest postanowiony język między członkami naszemi, który szpeci wszystko ciało i zapala koło urodzenia naszego, i bywa zapalony od ognia piekielnego.
5.GDAŃSKA.2017Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia, i jest zapalony przez ogień piekielny.
6.JACZEWSKIJęzyk jest jako ogień; w nim wszelka złość się mieści. Jest on częścią ciała naszego: ale, pobudzony przez piekło, plugawi toż ciało i do zupełnej je zguby prowadzi.
7.MARIAWICII język jest też ogniem wszystkiej nieprawości. Język w takim jest stosunku do (innych) członków naszych, że plugawi całe ciało i zapala koło rodzaju naszego, będąc sam zapalony od piekła.
8.DĄBR.WUL.1973I język jest ogniem, ogromem nieprawości. Pośród członków naszych jest i język mogący skalać całe ciało i rozognić krąg życia naszego, sam będąc rozpalony przez piekło.
9.DĄBR.GR.1961I język jest ogniem. Ogromem nieprawości wśród naszych członków jest język, mogący skalać całe ciało i rozognić krąg życia naszego, sam będąc rozpalony przez piekło.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało, i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia.
11.BRYTYJKAI język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło.
12.POZNAŃSKAI język - to ogień, (cały) świat nieprawości! Język jest tym naszym członkiem, który plami całego człowieka. Spala bieg naszego życia, sam rozpalany przez piekło.
13.WARSZ.PRASKAJęzyk – to także płomień, to cały świat nieprawości. Wśród organów naszego ciała jest tym czynnikiem, który bezcześci ciało; płomieniem, który pochodzi z piekła, ogarnia wszystkie obszary naszego życia.
14.KALETAJęzyk [jest] ogień, świat niesprawiedliwości; język postanowiony_jest między członkami naszymi, i szpeci wszystko ciało, i zapala koło urodzenia naszego, i bywa_zapalony od ognia_piekielnego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem język jest ogniem, zaś świat należy do bezprawia. Język jest ustanowiony w naszych członkach jako ten, co plami całe ciało i zapala początek kręgu; a sam jest zapalany od ognia gehenny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJęzyk jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony [zepsuciem] miejsca kary nakręca koło najniższych skłonności.
17.TOR.PRZ.2023I ten język jest ogniem; język jest światem nieprawości, umieszczany wśród naszych członków, tym co kala całe nasze ciało i rozpala krąg naturalnych skłonności, sam będąc rozpalany przez Gehennę.