« Jak 3:6 List Jakuba 3:7 Jak 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszelkie przyrodzenie i zwierząt i ptaków, i pełzających (robactw,) i (ryb) morskich, bywa ukrócone i (jest) ukrócone dowcipem człowieczym.
2.WUJEK.1923Albowiem wszelkie przyrodzenie zwierząt i ptaków i płazów i innych uskromione bywa i okrócone jest od przyrodzenia ludzkiego.
3.RAKOW.NTWszelkie bowiem przyrodzenie i zwierząt, i ptaków, i gadzin, i morskiego stworzenia okrócone bywa, i okrócone jest przyrodzeniem ludzkim.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wszelkie przyrodzenie i dzikich zwierząt, i ptaków, i gadzin, i morskich potworów bywa okrócone i jest okrócone od ludzi;
5.GDAŃSKA.2017Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka.
6.JACZEWSKIWszelkie zwierzęta ziemne, powietrzne i wodne dają się oswoić, i człowiek oswaja je i panuje nad niemi;
7.MARIAWICIAlbowiem wszelka natura zwierząt i ptaków, i płazów, i morskich (stworzeń) bywa ukrócona, i ukrócona jest przez naturę ludzką;
8.DĄBR.WUL.1973Bo wszelki rodzaj zwierząt, ptaków, wężów i innych można poskromić i człowiek je poskramia.
9.DĄBR.GR.1961Bo wszelki rodzaj zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich można poskromić, i człowiek je poskramia.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić, i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka.
11.BRYTYJKABo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki.
12.POZNAŃSKAWszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich można ujarzmić i (rzeczywiście) zostały one ujarzmione przez rodzaj ludzki.
13.WARSZ.PRASKAWszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworów morskich człowiek może ujarzmić tak, że będą mu posłuszne.
14.KALETAWszelkie bowiem przyrodzenie dzikich_zwierząt i ptaków, gadzin i morskich_potworów bywa_okrócone i jest_okrócone [od] przyrodzenia ludzkiego;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem cała natura zwierząt, lecz także ptaków, płazów i zwierząt morskich, jest ujarzmiona i poskromiona przez ludzką rasę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić - i człowiek to uczynił.
17.TOR.PRZ.2023Wszelka bowiem natura dzikich zwierząt i ptaków, i gadów, i stworzeń morskich jest poskramiana i jest poskromiona przez naturę człowieka;