« Jak 3:8 List Jakuba 3:9 Jak 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wnim błogosławiemy Boga i ojca, i wnim klniemy ludzie wedle podobieństwa Bożego uczynione.
2.WUJEK.1923Przezeń błogosławimy Boga i Ojca, i przezeń przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże sprawieni są.
3.RAKOW.NTPrze zeń błogosławimy Boga i Ojca, i przezeń przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże sstali się.
4.GDAŃSKA.1881Przez niego błogosławimy Boga i Ojca, i przez niego przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże stworzeni są;
5.GDAŃSKA.2017Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga.
6.JACZEWSKIPrzy pomocy języka oddajemy cześć Bogu i Ojcu; ale języka też używamy gdy złorzeczymy ludziom, którzy na podobieństwo Boże stworzeni są.
7.MARIAWICINim błogosławimy Boga i Ojca i nim też przeklinamy ludzi, którzy stworzeni są na podobieństwo Boże.
8.DĄBR.WUL.1973Przezeń błogosławimy Boga i Ojca i przezeń przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże.
9.DĄBR.GR.1961Nim błogosławimy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże.
10.TYSIĄCL.WYD5Za jego pomocą wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże.
11.BRYTYJKANim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże;
12.POZNAŃSKAWysławiamy nim Pana i Ojca, nim też złorzeczymy ludziom stworzonym na podobieństwo Boże.
13.WARSZ.PRASKAPosługujemy się nim, gdy mamy wielbić Pana [Jezusa] i Ojca, lecz także i wtedy, gdy złorzeczymy ludziom stworzonym na podobieństwo Boga.
14.KALETAPrzez niego błogosławimy Pana i Ojca, i przez niego przeklinamy ludzi, [którzy] na podobieństwo Boże stworzeni_są;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez niego wysławiamy Boga Ojca i przez niego przeklinamy ludzi, którzy powstali na podobieństwo Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi, stworzonych na Boże podobieństwo.
17.TOR.PRZ.2023Nim wysławiamy Boga i Ojca, i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boga.