« Jak 4:10 List Jakuba 4:11 Jak 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie omawiajcie jeden drugiego bracia, kto omawia brata a osądza brata, omawia zakon, i sądzi zakon; a jeśli sądzisz zakon, nie jesteś czyniciel zakonu, ale sędzia.
2.WUJEK.1923Nie uwłóczcie jeden drugiemu, bracia. Kto uwłacza bratu, albo który sądzi brata swego, uwłacza zakonowi i sądzi zakon. A jeźli sądzisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią.
3.RAKOW.NTNie mówcie jedni przeciw drugim, bracia! Kto mówi przeciw bratu, i sądzi brata swego, mówi przeciwko zakonowi, i sądzi zakon. A jeśli zakon sądzisz, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią.
4.GDAŃSKA.1881Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia! Kto obmawia brata i potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon; a jeźli potępisz zakon, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią.
5.GDAŃSKA.2017Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią.
6.JACZEWSKIJedni drugim nie uwłaczajcie. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, ten prawu uwłacza, ten sędzią prawa się czyni. Jeżeli prawu przyganiasz, nie jesteś wykonawcą prawa, ale jego sędzią.
7.MARIAWICINie naśmiewajcie się jeden z drugiego, bracia moi. Bo kto się natrząsa z brata, albo kto sądzi brata swego, ten natrząsa się z Zakonu i sądzi Zakon. A jeśli sądzisz Zakon, to już nie jesteś wypełnicielem Zakonu, ale sędzią.
8.DĄBR.WUL.1973Nie uwłaczajcie, bracia, jeden drugiemu. Kto uwłacza bratu albo kto sądzi brata swego, uwłacza prawu i sądzi prawo. A jeśli sądzisz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią.
9.DĄBR.GR.1961Nie uwłaczajcie, bracia, jeden drugiemu. Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi swego brata, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. A jeśli sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, lecz sędzią.
10.TYSIĄCL.WYD5Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub osądza go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś osądzasz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią.
11.BRYTYJKANie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią.
12.POZNAŃSKABracia! Nie ubliżajcie sobie nawzajem! Kto ubliża bratu albo osądza brata swego, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Jeśli zaś osądzasz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, lecz sędzią.
13.WARSZ.PRASKABracia, nigdy nie mówcie źle jedni o drugich! Kto bowiem oczernia bliźniego lub wydaje nań wyroki potępienia, ten uwłacza Prawu i osądza samo Prawo. Lecz jeśli pozwalasz sobie na osądzanie Prawa, to przestajesz być tym, który je wypełnia, i czynisz się jego sędzią.
14.KALETANie obmawiajcie jedni_drugich, bracia! [Kto] obmawia brata albo potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon; jeśli zaś zakon potępisz, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie obmawiajcie, bracia, jedni drugich. Kto obmówił brata, albo osądził swego brata obmawia Prawo i sądzi Prawo. Zaś jeśli sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa ale sędzią.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza swego brata, obmawia i osądza Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią.
17.TOR.PRZ.2023Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia; kto obmawia brata i osądza swojego brata, obmawia Prawo i osądza Prawo; a jeśli osądzasz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią.