« Jak 4:11 List Jakuba 4:12 Jak 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeden jest zakonu dawca, i sędzia, mogący zachować i zatracić. Lecz ty kto jesteś co sądzisz drugiego?
2.WUJEK.1923Jeden jest zakonodawca i sędzia, który może zagubić i wybawić.
3.RAKOW.NTJeden jest Zakonodawca, którzy może zachować i stracić. A ty któżeś jest co sądzisz drugiego?
4.GDAŃSKA.1881Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić. Ale ty ktoś jest, co potępiasz drugiego?
5.GDAŃSKA.2017Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego?
6.JACZEWSKIPamiętaj, że jeden jest tylko prawodawca i sędzia, który mocen jest i na karę skazać i od kary wybawić.
7.MARIAWICIBo jeden jest Zakonodawca i Sędzia, Który może zatracić i wybawić. A ty czem jesteś, że sądzisz bliźniego swego?
8.DĄBR.WUL.1973Jeden jest prawodawca i sędzia, który może zatracić i wybawić. A ty kimże jesteś, że sądzisz bliźniego?
9.DĄBR.GR.1961Jeden jest Prawodawca i Sędzia, który może wybawić i zatracić. A ty, kto jesteś, że sądzisz bliźniego?
10.TYSIĄCL.WYD5Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś osądzał bliźniego?
11.BRYTYJKAJeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?
12.POZNAŃSKA(A przecież) jeden jest (tylko) Prawodawca i Sędzia, który może zbawiać i zatracać. Kim natomiast jesteś ty, który osądzasz bliźniego?
13.WARSZ.PRASKATymczasem jest tylko jeden Prawodawca i Sędzia i tylko On może zbawić człowieka albo go zatracić. Ty zaś [człowiecze] kim jesteś, że odważasz się sądzić bliźniego?
14.KALETAJeden jest zakonodawca i sędzia, [który] może zbawić i zatracić. Ty zaś ktoś jest, [który] potępiasz bliźniego?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeden jest Prawodawca, który może uratować i zatracić; a ty kim jesteś, sądząc drugiego?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJest tylko jeden Prawodawca i Sędzia, Ten, który może zbawić lub potępić. Ty natomiast, kim jesteś, że osądzasz bliźniego?
17.TOR.PRZ.Jeden jest Prawodawca, który może zbawić i zgubić. Kim ty jesteś, że osądzasz innych?