« Jak 4:15 List Jakuba 4:16 Jak 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz teraz chlubicie się whardościach waszych. Wszelka chłuba taka zła jest.
2.WUJEK.1923A teraz chlubicie się w hardościach waszych. Wszelkie chlubienie takie złoźliwe jest.
3.RAKOW.NTA teraz chłubicie się w chełpliwościach waszych; wszelkie chłubienie takowe, złośliwe jest.
4.GDAŃSKA.1881Ale teraz chlubicie się w pysze waszej; wszelka chluba takowa zła jest.
5.GDAŃSKA.2017Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe.
6.JACZEWSKITeraz pod wpływem pychy radujecie się; złą jest ta radość.
7.MARIAWICIA wy teraz w pysze się swej kochacie. Każde takie radowanie się jest złe.
8.DĄBR.WUL.1973A teraz chełpicie się z zarozumiałości waszej. Niecna jest każda taka chełpliwość.
9.DĄBR.GR.1961A teraz chełpicie się z zarozumiałości waszej. Niecna jest każda taka chełpliwość.
10.TYSIĄCL.WYD5Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Wszelka taka chełpliwość jest przewrotna.
11.BRYTYJKAWy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła.
12.POZNAŃSKATeraz zaś chełpicie się i przechwalacie. Wszelka taka chełpliwość jest zła.
13.WARSZ.PRASKATymczasem wy przechwalacie się w swej chełpliwości, co należy uznać za karygodną przewrotność.
14.KALETATeraz jednak chlubicie_się w pysze waszej; wszystka chluba takowa zła jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale teraz chlubicie się w waszych przechwalankach; każda, taka chluba jest niegodziwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy tymczasem chełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa.
17.TOR.PRZ.2023A wy tymczasem chlubicie się swoimi przechwałkami; wszelka taka chełpliwość jest zła.