« Jak 4:1 List Jakuba 4:2 Jak 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żądacie a nie macie. Zajrzycie i zawidujecie, a nie możecie dostać. Bijecie się i wojujecie, a nie macie dla tego że nie prosicie.
2.WUJEK.1923Pożądacie, a nie macie: zabijacie, i zawiśni jesteście, a nie możecie dostać: wadzicie się i walczycie, a nie macie, dlatego, iż nie prosicie.
3.RAKOW.NTPożądacie, a nie macie; zajźrzycie i gorliwi jesteście, a nie możecie dostać; bijecie się i wojujecie, a nie macie, dlatego iż nie prosicie.
4.GDAŃSKA.1881Pożądacie, a nie macie, zajrzycie i zawidzicie, a nie możecie dostać; wadzicie się i walczycie, wszakże nie otrzymujecie, przeto iż nie prosicie.
5.GDAŃSKA.2017Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie.
6.JACZEWSKIPożądacie, a nie macie; pałacie zawiścią i zazdrością, a nie otrzymujecie tego, czego pożądacie; prawujecie się i bijecie się, a dopiąć swego nie możecie, bo nie prosicie Boga.
7.MARIAWICIPożądacie i nie macie; zabijacie i zazdrościcie sobie, a nie możecie osiągnąć; wadzicie się i walczycie, a nie macie, dlatego że nie prosicie.
8.DĄBR.WUL.1973Pożądacie, a nie macie: zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, kłócicie się i walczycie, a nie macie dlatego, że się nie domagacie.
9.DĄBR.GR.1961Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, kłócicie się i walczycie. Nie macie dlatego, że się nie domagacie;
10.TYSIĄCL.WYD5Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie.
11.BRYTYJKAPożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.
12.POZNAŃSKAPożądacie - a nie osiągacie, zabijacie i zabiegacie gorliwie - a nie możecie zdobyć; prowadzicie spory i walki. Nie osiągacie - bo nie prosicie;
13.WARSZ.PRASKACiągle czegoś pożądacie, a nie możecie tego posiąść; posuwacie się aż do morderstw i nienawiści i też nie osiągacie celu waszych dążeń, a wszystko dlatego, że źle się modlicie.
14.KALETAPożądacie, a nie macie, zabijacie i zawidzicie, a nie możecie dostać; wadzicie_się i walczycie, wszakże nie otrzymujecie, przeto [że] nie prosicie wy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pożądacie a nie macie; zazdrościcie oraz gorliwie się ubiegacie a nie możecie osiągnąć; wojujecie i się spieracie a nie posiadacie; ponieważ wy nie prosicie dla siebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie spory - nie macie, bo nie prosicie.
17.TOR.PRZ.2023Pożądacie, a nie macie; mordujecie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; wojujecie i walczycie; nie macie jednak z powodu tego, że nie prosicie.