« Jak 4:2 List Jakuba 4:3 Jak 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prosicie a niebierzecie, przeto iż źle prosicie, abyście wroskoszach waszych potrawili.
2.WUJEK.1923Prosicie, a nie bierzecie, przeto, iż źle prosicie, abyście na pożądliwościach waszych strawili.
3.RAKOW.NTProsicie, a nie bierzecie, przeto iż źle prosicie, abyście na roskoszach waszych trawili.
4.GDAŃSKA.1881Prosicie, a nie bierzecie, przeto iż źle prosicie, abyście to na rozkosze wasze obracali.
5.GDAŃSKA.2017Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze.
6.JACZEWSKIProsicie wy wprawdzie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, bo macie na celu tylko zadowolenie pożądliwości swoich.
7.MARIAWICIProsicie i nie otrzymujecie, przeto że źle prosicie: żebyście to w pożądliwościach waszych strawili.
8.DĄBR.WUL.1973Prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie zamierzając to, co otrzymacie, zużyć na korzyść pożądliwości waszych.
9.DĄBR.GR.1961prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, zamierzając to, co otrzymacie, zużyć na korzyść pożądliwości waszych.
10.TYSIĄCL.WYD5Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
11.BRYTYJKAProsicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.
12.POZNAŃSKA(a jeśli) prosicie - nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, myśląc (tylko) o zaspokojeniu swoich pragnień.
13.WARSZ.PRASKAA jeśli się modlicie o coś i mimo to nie otrzymujecie, to dlatego, że się źle modlicie, myśląc ciągle o zaspokojeniu tylko własnych pragnień.
14.KALETAProsicie, a nie bierzecie, przeto_iż źle prosicie, abyście [to] na rozkosze wasze roztrwonili.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Prosicie a nie macie. Dlatego, że źle prosicie; aby wydać to na wasze przyjemności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności.
17.TOR.PRZ.Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamierzając to wydać na wasze namiętności.