« Jak 4:3 List Jakuba 4:4 Jak 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cudzołożnicy i cudzołożnice niewiecie(li) iż przyjaźń świata, nieprzyjaźń Boża jest? Ktoby przeto chciał przyjacielem światu być, nieprzyjacielem się Bożym stanowi.
2.WUJEK.1923Cudzołożnicy nie wiecie, iż przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Bożą? Ktobykolwiek tedy chciał być przyjacielem tego świata, stawa się nieprzyjacielem Bożym.
3.RAKOW.NTCudzołożnicy i cudzołożnice! nie wieciesz, iż przyjaźń świata nieprzyjaźnią Bożą jest? ktoby tedy chciał przyjacielem być świata, nieprzyjacielem się Bożym stawi.
4.GDAŃSKA.1881Cudzołożnicy i cudzołożnice! nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż, ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym.
5.GDAŃSKA.2017Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
6.JACZEWSKINiewdzięcznicy, czyż nie wiecie, że miłość tego świata z miłością Bożą pogodzić się nie daje? Ktoby przeto chciał być przyjacielem tego świata, ten nieprzyjacielem Boga się stanie.
7.MARIAWICICudzołożnicy i cudzołożnice, izali nie wiecie, że przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Boga? Ktokolwiek tedy chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
8.DĄBR.WUL.1973Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń tego świata wroga jest Bogu? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
9.DĄBR.GR.1961Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem to wrogość wobec Boga? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
10.TYSIĄCL.WYD5Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
11.BRYTYJKAWiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
12.POZNAŃSKAWiarołomni, czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Kto bowiem chciałby być przyjacielem świata, stałby się nieprzyjacielem Boga.
13.WARSZ.PRASKACudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźnić się z tym światem to znaczy być w nieprzyjaźni z Bogiem? Pamiętajcie więc: gdyby ktoś zapragnął być miłośnikiem świata, tym samym stanie się nieprzyjacielem Boga.
14.KALETACudzołożnice! Nie wiecie, że przyjaźń świata tego nieprzyjaźnią jest Bożą? Jeśliby przeto chciał przyjacielem być świata, nieprzyjaźń Boża jest_ustanowiona.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cudzołożnicy i cudzołożnice, czyż nie wiecie, że kochanie świata jest nienawiścią Boga? Więc jeśli ktoś chciałby być przyjacielem tego porządku świata, jest ustanowiony nieprzyjacielem Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
17.TOR.PRZ.2023Cudzołożnicy i cudzołożnice! Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjazny wobec tego świata, staje się nieprzyjazny wobec Boga.