« Jak 4:4 List Jakuba 4:5 Jak 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abo mnimacie że próżno pismo mówi: K zazdrości ciągnie duch, który mieszka w nas?
2.WUJEK.1923Albo mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Ku zazdrości pożąda duch, który w was mieszka?
3.RAKOW.NTAbo mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Ku zazdrości pożąda duch, który mieszka w nas?
4.GDAŃSKA.1881Albo mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Izali ku zazdrości pożąda duch, który w nas mieszka?
5.GDAŃSKA.2017Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda?
6.JACZEWSKICzy sądzicie, że Pismo na próżno mówi, że Duch Boży, który w nas mieszka, zazdrosny jest o nas?
7.MARIAWICICzy mniemacie, że napróżno mówi Pismo: Aż do zazdrości pożąda Duch mieszkający w was?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż sądzicie, że Pismo bez powodu mówi: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka?
9.DĄBR.GR.1961Czyż sądzicie, że Pismo bez powodu mówi: Aż do zazdrości pożąda duch, którego (Bóg) w nas wszczepił?
10.TYSIĄCL.WYD5A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził?
11.BRYTYJKAAlbo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
12.POZNAŃSKAAlbo czyż sądzicie, że na próżno Pismo powiada: "Niemal zazdrośnie strzeże (On) ducha, któremu w nas zgotował mieszkanie"?
13.WARSZ.PRASKAA może powiecie, że Pismo Święte na próżno mówi: [Bóg] zazdrośnie sam pożąda tego ducha, któremu pozwolił w was zamieszkać?
14.KALETAAlbo mniemacie, że próżno Pismo mówi: [Izali] ku zazdrości pożąda duch, który mieszka w nas?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy uważacie, że Pismo na próżno mówi: Na skutek zazdrości pragnie ducha, który w nas zamieszkał?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAlbo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi: Żarliwie pragnie On ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
17.TOR.PRZ.2023Albo czy wydaje się wam, że na próżno Pismo mówi: Do granic zazdrości tęskni za duchem, któremu dał w nas mieszkanie.