« Jak 4:5 List Jakuba 4:6 Jak 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz więczszą daje łaskę, przeto mówi: Bóg pysznym przeciwi się, a pokornym daje łaskę.
2.WUJEK.1923Lecz większą łaskę daje; przeto mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa.
3.RAKOW.NTLecz więtszą daje łaskę, przeto mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a uniżonym dawa łaskę.
4.GDAŃSKA.1881Owszem, hojniejszą daje łaskę; bo mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje.
5.GDAŃSKA.2017Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę.
6.JACZEWSKIObficie daje on nam łaskę, gdy mu służymy, jako to napisano: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa.
7.MARIAWICIAle tem większą łaskę daje. Dlatego mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
8.DĄBR.WUL.1973Ale większą jeszcze daje łaskę i dlatego mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
9.DĄBR.GR.1961Ale większą jeszcze daje łaskę i dlatego mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
10.TYSIĄCL.WYD5Daje zaś tym większą łaskę. Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę.
11.BRYTYJKAOwszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
12.POZNAŃSKAOwszem, większą daje łaskę, skoro mówi: "Bóg pysznym się sprzeciwia, a łaskę daje pokornym".
13.WARSZ.PRASKAOtóż Bóg udziela nam jeszcze większej łaski i dlatego Pismo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś okazuje swoją łaskawość.
14.KALETAHojniejszą owszem daje łaskę, bo mówi: Bóg pysznym się_sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale większą wyznacza łaskę; dlatego mówi: Bóg przeciwstawia się pysznym, a uniżonym daje łaskę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeszcze większą łaskę okazuje w słowach: Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską.
17.TOR.PRZ.2023Większą jednak daje łaskę, dlatego mówi: Bóg przeciwstawia się pysznym, a pokornym daje łaskę.