« Jak 5:9 List Jakuba 5:10 Jak 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na wzór złego cierpienia, i długo czekawania, bracia moi weźmicie proroki, którzy mówili imieniem pańskim.
2.WUJEK.1923Bracia! bierzcie na przykład zejścia złego utrapienia i cierpliwości proroki, którzy mówili w imię Pańskie.
3.RAKOW.NTZa przykład bierzcie, bracia moi! ucierpienia złych rzeczy i długo cierpliwości, Proroki, którzy mówili imieniem Pańskim.
4.GDAŃSKA.1881Bierzcie za przykład, bracia moi! utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskiem.
5.GDAŃSKA.2017Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana.
6.JACZEWSKIPrzypatrujcie się, bracia, śmierci, pracom i cierpliwości Proroków, którzy w imię Pańskie przemawiali.
7.MARIAWICIBierzcie, bracia moi, za przykład zejścia złego utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w Imię Pańskie.
8.DĄBR.WUL.1973Bierzcie, bracia, przykład z wyniku zła, utrapienia i cierpliwości Proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
9.DĄBR.GR.1961A za przykład bierzcie, bracia, utrapienia i cierpliwość Proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
10.TYSIĄCL.WYD5Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
11.BRYTYJKABracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim.
12.POZNAŃSKAW znoszeniu trudów i w cierpliwości bierzcie, bracia, przykład z proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana.
13.WARSZ.PRASKAZa przykład wytrwałości i cierpliwości, bracia, niech wam służą prorocy, którzy przemawiali w imię Pańskie.
14.KALETA[Za] przykład bierzcie, bracia moi! szlachetność i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Weźcie za przykład, moi bracia, cierpienia i pobłażliwość proroków, którzy mówili w Imieniu Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZa przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana.
17.TOR.PRZ.2023Weźcie za przykład, moi bracia, znoszenie zła i cierpliwość proroków, którzy powiedzieli słowo w imieniu Pana.