« Jak 5:10 List Jakuba 5:11 Jak 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto za błogie mamy cierpiące. Cierpliwość Jiowowę słyszeliście, i koniec pański widzieliście, że wielce litościwy jest Pan i miłosierny.
2.WUJEK.1923Oto za błogosławione mamy tych, którzy wycierpieli. Jobowę cierpliwość słyszeliście, i koniec Pański widzieliście, iż litościwy jest Pan i miłosierny.
3.RAKOW.NTOto za szczęśliwe poczytamy którzyby wytrwali. Cierpliwość Jobowę słyszeliście, i koniec Pański widzieliście, iż wielce litościwy jest Pan i miłosierny.
4.GDAŃSKA.1881Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwości Ijobowej słyszeliście i koniec Pański widzieliście, iż wielce miłosierny jest Pan i litościwy.
5.GDAŃSKA.2017Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia.
6.JACZEWSKIWszak za błogosławionych poczytujemy tych, którzy tyle przeciwności znieśli. Słyszeliście o cierpieniach Joba i wiecie, jak go wynagrodził Pan w końcu. O! bo Pan jest dobry i miłosierny.
7.MARIAWICIOto teraz za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. Słyszeliście o Hiobowej cierpliwości i widzieliście koniec naszego Pana, że wielce miłosierny i litościwy jest Pan.
8.DĄBR.WUL.1973Oto błogosławimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście, jak Pan zakończył cierpienia jego, bo Pan jest litościwy i miłosierny.
9.DĄBR.GR.1961Oto błogosławimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście, jak Pan zakończył jego cierpienia, bo litościwy jest Pan i miłosierny.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową [nagrodę za nią] od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.
11.BRYTYJKAOto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan.
12.POZNAŃSKAOto jako błogosławionych czcimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i jak Pan go wynagrodził, bo Pan jest miłosierny i litościwy.
13.WARSZ.PRASKABłogosławimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście zapewne o wytrwałości Hioba, wiecie też, jaką na koniec zgotował mu Pan za to nagrodę. Pan jest bowiem pełen litości i miłosierdzia.
14.KALETAOto za_błogosławionych_mamy [tych, którzy] cierpieli. [O] cierpliwości Ijobowej słyszeliście i koniec Pański widzieliście, że wielce_miłosierny jest Pan i litościwy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto uważamy za bogatych tych, którzy pozostali wytrwali. Usłyszeliście o wytrwałości Ijoba oraz zobaczyliście spełnienie Pana, że Pan jest wielce serdeczny i litościwy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny.
17.TOR.PRZ.2023Oto za szczęśliwych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście zakończenie Pana, bo wielce miłosierny i litościwy jest Pan.