« Jak 5:11 List Jakuba 5:12 Jak 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przede wszem zaś bracia moi, nie klnicie się ani niebem, ani ziemią, ani iną jaką klątwą. Lecz niech będzie wasze tak, tak, a nie, nie, abyście pod sąd nie wpadli.
2.WUJEK.1923A przed wszystkiem, bracia moi! nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą; ale wasza mowa niech będzie: Jest, jest; Nie, nie, abyście w sąd nie wpadli.
3.RAKOW.NTA przed wszytkimi rzeczami, bracia moi! nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani inszą którą przysięgą; ale niech będzie wasze ono: Jest jest; i ono: Nie, nie; abyście w sąd nie wpadli.
4.GDAŃSKA.1881A przed wszystkiemi rzeczami, bracia moi! nie przysięgajcie ani przez niebo, ani przez ziemię, ani żadną inszą przysięgą; ale niech będzie mowa wasza: Tak, tak; i Nie, nie; abyście w obłudę nie wpadli.
5.GDAŃSKA.2017A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Lecz niech wasze „tak” będzie „tak”, a „nie” niech będzie „nie”, abyście nie byli sądzeni.
6.JACZEWSKIPrzedewszystkiem, bracia, nie przysięgajcie się ani na niebo, ani na ziemię, ani na co innego. Mowa wasza niech będzie: Jest, jest; Nie, nie; iżbyście karani nie byli.
7.MARIAWICIA przede wszystkiem, bracia moi, nie przysięgajcie ani na Niebo, ani na ziemię, ani inną jakąkolwiek przysięgą; ale mowa wasza niech będzie: Tak, tak; nie, nie, – abyście pod sąd nie podpadli.
8.DĄBR.WUL.1973A nade wszystko, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani żadną inną przysięgą. Niech mowa wasza będzie: tak, tak — nie, nie, abyście nie dostali się pod sąd.
9.DĄBR.GR.1961A nade wszystko, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani na nic innego, lecz niech wasze „tak” znaczy „tak”, a wasze „nie” – „nie”, abyście nie dostali się pod sąd.
10.TYSIĄCL.WYD5Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób: wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie podpadli pod sąd.
11.BRYTYJKAA przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze „tak” będzie „tak”, a wasze „nie” niech będzie „nie”, abyście nie byli pociągnięci pod sąd.
12.POZNAŃSKAPrzede wszystkim zaś, bracia moi, nie przysięgajcie: ani na niebo, ani na ziemię, ani na nic innego się nie zaklinajcie. Niech wasze "tak" - znaczy "tak", a "nie" - "nie", abyście nie byli sądzeni.
13.WARSZ.PRASKAPrzede wszystkim jednak, bracia moi, starajcie się nie przysięgać: ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób. Niech „tak” będzie u was zawsze „tak”, a „nie” – „nie”. Inaczej zasłużycie sobie na sąd.
14.KALETAPrzed wszystkimi [rzeczami] przeto, bracia moi, nie przysięgajcie ani [przez] niebo, ani [przez] ziemię, ani inną jakąś przysięgą; niech_będzie zaś mowa wasza: Tak, tak i nie, nie, abyście pod sąd nie wpadli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na Niebo, ani na ziemię, ani przez jakąś inną przysięgę; ale wasze Tak, niech będzie tak, a Nie nie; abyście nie chybili podczas próby.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzede wszystkim, drodzy bracia, przestańcie przysięgać na niebo i na ziemię; nie składajcie też innych przysiąg. Niech wasze: tak, znaczy: tak, a wasze: nie - nie, abyście nie popadli pod sąd.
17.TOR.PRZ.2023A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani jakąkolwiek inną przysięgą; ale wasze „tak” niech będzie „tak”, a wasze „nie” niech będzie „nie”; abyście nie popadli pod sąd.